Tax shift in de non profit?

Non-profitsector wil geen tax-shiftspoken maar echte jobs

betoging zorg
De federale regering besliste reeds in juli dat de non-profitsector een aandeel van 13,59 % toegewezen krijgt vanuit de lastenverlaging zoals voorzien in de tax shift.
De afgelopen dagen is de politieke discussie over de uitvoering in volle gang. Alarmerende signalen dat deze beslissing zou worden teruggeschroefd, maken de sector bijzonder ongerust. De non-profitsector zet elke lastenverlaging voor de volle 100 % om in bijkomende jobs en wenst dat ook zo te houden. “Jobs, jobs, jobs” is toch ook het credo van deze regering?
Deze morgen eisten de woordvoerders van het vakbondsfront dan ook duidelijkheid over de werkelijke stand van zaken. Het kabinet De Block bevestigde formeel:
  • dat de beslissing van de federale regering over het aandeel van 13,59 % voor de non-profitsector in de nieuwe lastenverlaging tax shift ongewijzigd blijft;
  • dat de timing van deze nieuwe lastenverlaging in 2016, 2018, en 2020 ongewijzigd blijft;
  • dat  de reeds eerder besliste lastenverlaging voor de non-profitsector vanuit het competitiviteitspact gehandhaafd blijft, en in 2016 (60 miljoen euro) en 2019 (30 miljoen euro) volledig wordt aangewend voor de werkgelegenheid. 
Deze formele bevestigingen zijn voor de sector uitermate belangrijk. 
Wat vandaag evenwel nog zeer onduidelijk en conflictueus blijft, is de technische uitvoering van de nieuwe lastenverlagingen vanuit de tax shift in de sector. Daarbij kan het nog behoorlijk misgaan. Indien de uitvoering ertoe leidt dat de bestaande garantie van jobcreatie verloren gaat, vloekt dat met de “job jobs jobs” van deze regering. De kans voor werkelijke jobcreatie nu niet benutten, leidt alleen tot “spook-jobs”. Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat de overheid een belangrijk budget als de lastenverlaging non-profit zonder garanties in de zakken van de werkgevers zou laten glijden.