Shurgard ontslaat vakbondsafgevaardigde

Shurgard Self Storage rekent af met vakbondsmilitant van LBC-NVK

Shurgard
Shurgard Self Storage, de verhuurder van opslagruimtes, heeft eind september de spreekbuis van de vakbondswerking in het bedrijf ontslagen. Het gaat om Patrick Van Wymeersch, de hoofdafgevaardigde van de vakbond LBC-NVK in de onderneming. "Je kan dit niet anders dan een afrekening noemen", zegt LBC-NVK-secretaris Frank Convents. "De directie probeert de vakbond monddood te maken."
De werknemers van Shurgard geven blijk van veel solidariteit met het lot van onze vakbondsmilitant. En ook de collega's van de socialistische vakbond tonen zich zeer solidair met hem.
Patrick Van Wymeersch werkt al 14 jaar bij Shurgard Self Storage. Samen met zijn vakbondscollega's kon hij heel wat bereiken voor de werknemers van het bedrijf. Zo werden er afspraken gemaakt over middagpauzes en is er ook werk gemaakt van de nodige bijstand voor personeelsleden die aan de deur werden gezet. Nu wordt Van Wymeersch dus zelf brutaal ontslagen.
Toen Shurgard een aantal jaar geleden telefoongesprekken van werknemers wilde laten opnemen, schoten Patrick en zijn collega's in actie. Het lukte de vakbond om het plan tegen te houden met het oog op de bescherming van de privacy van het personeel.
Onlangs besloot de directie eenzijdig om een strakkere 'dresscode' in te voeren voor de werknemers. Het personeel moest al een hemd en een polo dragen, daar kwamen ondertussen een zwarte broek en zwarte schoenen bij. De directie drukte haar zin gewoon door zonder te overleggen met de vakbondsafvaardiging en zonder het arbeidsreglement te laten aanpassen. Voor de vakbondswerking is deze manier van handelen absoluut 'not done'.
"Blijkbaar vond de directie het verzet te hevig en besloot ze dan maar om onze hoofddélégué op straat te zetten", constateert Frank Convents. "We hebben geprobeerd om de directie op betere gedachten te brengen maar dat is niet gelukt. Het ontslag moet worden ingetrokken. Als dat niet gebeurt, worden acties op korte termijn onvermijdelijk."