Opnieuw actie bij Nagelmackers

Nagelmackers
Voor de tweede donderdag op rij voert de LBC-NVK actie bij Bank Nagelmackers, de voormalige Delta Lloyd Bank. Deze keer aan het kantoor in Roeselare. Aanleiding is het ontslag van een personeelsafgevaardigde. De vakbond pleit voor meer werkzekerheid, realistische doelstellingen en een kwalitatieve ondersteuning van het personeel. 
Het ontslag van personeelsafgevaardigde Dirk Lievens blijft onrust veroorzaken bij Nagelmackers. Voor de vakbond gaat het niet alleen om een aanval op het sociaal overleg bij de bank. Het incident is ook illustratief voor het algemene personeelsbeleid. “De bank is al jaren aan het herstructureren maar legt de verantwoordelijkheid voor de ontslagen bij de individuele werknemers”, stelt vakbondssecretaris Michael Vandenbroucke.
Na de actie van vorige week aan het hoofdkantoor van Nagelmackers vond een gesprek met de directie plaats. Maar dat gesprek leverde geen concrete resultaten op. Zo werd er niet ingegaan op de vraag tot re-integratie van de ontslagen personeelsafgevaardigde. De directie verklaarde zich wel bereid om het te hebben over de commerciële doelstellingen en over de druk op individuele werknemers. 
“Too little, too late”, oordeelt vakbondssecretaris Michael Vandenbroucke. “Al bij al maakte de directie een weinig begripvolle indruk. Bovendien voerden we dit soort van gesprekken de afgelopen jaren al vaker, zonder dat het veel resultaten opleverde.”
Het probleem bij de bank is niet nieuw. Sinds de sociale verkiezingen van 2012 daalde het aantal werknemers van de bank met ongeveer 30 procent. Ernstig overleg over de reorganisatie was er nooit, laat staan een sociaal plan om de gevolgen ervan op te vangen. “De huidige acties zijn daarvan het resultaat”, zegt Vandenbroucke. “Wanneer personeelsleden niet langer de indruk hebben dat overleg zinvol is, gaan ze over tot actie om ernstig te worden genomen.”
De LBC-NVK eist dat er met de nieuwe naam ook een nieuw beleid wordt gevoerd bij de bank. De directie moet blijk geven van respect voor klanten én werknemers.