Eerste vakbondsactie bij Kruidvat

Vat loopt over bij winkelketen Kruidvat

Kruidvat
Bij de Belgische vestigingen van Kruidvat komt voor het eerst een vakbondsactie op gang! Kruidvat is van oorsprong Nederlands maar is ook bij ons op grote schaal actief. De ergernis zit diep bij de meer dan 2.000 werknemers, verspreid over meer dan 200 Belgische winkels, zeggen de vakbonden LBC-NVK en BBTK in gemeenschappelijk front.
Op donderdag 19 november wordt 's ochtends op de Antwerpse Meir een eerste actie gevoerd, vooral om te sensibiliseren. De actie gaat om 10.00u van start. "We hopen dat de directie daarna écht de problemen zal willen aanpakken in de winkels", verklaart LBC-NVK-secretaris Pol Schats. "De directie moet eindelijk onder ogen zien dat ze de werknemers niet kan blijven uitpersen."
Bij de Belgische Kruidvat-winkels loopt van alles mis. De directie minimaliseert de problemen of wil er niets aan doen.

Uurroosters

Om de beginnen worden de uurroosters niet gerespecteerd. In paritair comité 311, waaronder Kruidvat valt, moet de werkgever een werkplanning opstellen voor de komende vier weken. Daarna kan hieraan alleen iets worden veranderd in onderling akkoord.
De realiteit bij de keten is héél anders. Zo worden werknemers te pas en te onpas verplicht om extra uren of dagen te presteren. Die vragen krijgen ze pas enkele dagen op voorhand. Hou zo maar 's werk en privé-leven in evenwicht. Het omgekeerde gebeurt evenzeer: een werknemer moet tot 17.00u werken maar wordt door de winkelverantwoordelijke om 14.30u naar huis gebonjourd. Zulke uren moeten dan nadien worden bijgewerkt, zo niet bouwt de werknemer 'minuren' op. Een recente 'vondst' is dat werknemers het advies krijgen om bij een korte ziekte aan een collega te vragen of die de uren kan overnemen. Om dan later die uren zelf bij te presteren.

Onwettelijke praktijken

De vakbonden confronteren de directie met deze onwettelijke praktijken. "Maar dat kan toch de teamgeest bevorderen", klinkt dan het laconieke antwoord.
Er zijn nog veel meer problemen. Zo ligt de werkdruk in de winkels veel te hoog. Ieder jaar opnieuw krijgen de winkelverantwoordelijken minder personeel om alles gedaan te krijgen. De regioverantwoordelijken houden het aantal ingezette uren per winkel en per week angstvallig in de gaten. Het assortiment wordt jaar na jaar groter, net zoals de te verwerken volumes. Elke week zijn de werknemers ontelbare uren bezig met het uitladen van vracht. Op die momenten zijn het eerder logistieke medewerkers dan verkoopsters.
De klanten moeten op hun wenken worden bediend. Het personeel wil daar graag voor zorgen, maar er is zelden tijd voor omdat er nog zoveel ander werk moet gebeuren. Nogal wat werknemers bezwijken onder de hoge werkdruk. Het aantal ziektedagen gaat dan ook in stijgende lijn. Na terugkeer op het werk krijgen werknemers dan een 'terugkomgesprek' waarbij de directie hen fijntjes wijst op hun verantwoordelijkheid. Aan de grond van de zaak wordt niets gedaan.

Gebrek aan respect

"Respect voor de werknemers is er niet", stelt Pol Schats. "Alleen winkelverantwoordelijken hebben een voltijds contract. De andere werknemers moeten maar genoegen nemen met een deeltijds contract. Maar alle deeltijdse werknemers kunnen wel tot 35 uur per week worden ingepland, ongeacht hoeveel contracturen ze hebben. Kruidvat weigert om deze ruime flexibiliteit ook maar enigszins te beperken. Wie een contract van 20 uur per week heeft, kan soms 30 of 35 uur worden ingezet. En dan nog in de ene week op totaal andere dagen dan in de andere week. Opnieuw een aanslag op het evenwicht tussen werk en privé."

Povere lonen

Inzoomen op het loon van het Kruidvat-personeel is ook verhelderend. Een deeltijdse verkoopster met 20 uur per week en zeven jaar anciënniteit verdient welgeteld 1.005 euro bruto per maand. "Kruidvat betaalt niets meer dan het baremaloon in PC 311", zegt Schats. "Maar de keten realiseert wel sinds vele jaren schitterende financiële resultaten. Dankzij het personeel!"
Het zal niet verbazen dat het personeelsverloop hoog is bij Kruidvat. Volgens de jaarrekening 2014 werden vorig jaar 183 werknemers afgedankt, ruim acht procent van het totaal personeelsbestand. "We stellen trouwens vast dat er in de voorbije paar jaar ook nogal wat werknemers met heel wat dienstjaren zijn ontslagen. Plots blijken zij niet langer te voldoen en vliegen ze na drie slechte beoordelingen, in amper een half jaar, buiten. In zo'n sfeer zit de schrik op de werkvloer er goed in!"