Zoetis

Sociaal plan goedgekeurd bij Zoetis

zoetis

Een klein lichtpunt in de duisternis…

Bij het farmaceutische bedrijf Zoetis België werd op 1 december de informatie- en onderhandelingsfase in het kader van de ‘Wet Renault’ afgerond. Zoetis ontdekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed portfolio aan geneesmiddelen en vaccins voor dieren. Het voorakkoord over een sociaal plan werd met 96 procent van de stemmen goedgekeurd. Op zich is dit sociaal plan goed nieuws. Het bevestigt opnieuw dat binnen de farmaceutische industrie goede akkoorden worden afgesloten. Helaas betekent dit sociaal akkoord ook een zoveelste collectief ontslag in de sector.
De directie van Zoetis België kondigde op 10 augustus 2015 aan dat ze de huidige organisatie drastisch wilde hertekenen. Dit zal het collectief ontslag van maximaal 74 personeelsleden betekenen. Dit is in lijn met de wereldwijde aankondiging van 2500 ontslagen op 9500 werknemers. Volgens Zoetis is deze drastische personeelsinkrimping noodzakelijk om hun marktpositie te versterken. 
Bij Zoetis was er tot op het moment van de aankondiging nog geen werknemersafvaardiging actief. Na een geslaagde personeelsvergadering en onderhandelingen met de directie werd er overgegaan tot de aanduiding van een syndicale afvaardiging om zo de rechten van de werknemers maximaal te kunnen verdedigen.
Dagenlange onderhandelingen met de directie hebben ertoe geleid dat er een evenwichtig sociaal plan op de tafel ligt. Het sociaal plan houdt zowel rekening met de werknemers die de firma zullen moeten verlaten als met de werknemers die na deze zware reorganisatie verder tewerkgesteld zullen blijven.
Om een vorm van werkzekerheid te creëren voor de overblijvende werknemers, zal het sociaal plan drie jaar lang van kracht zijn.
Binnen de farmaceutische sector worden we meer en meer geconfronteerd met een wereldwijde opgelegde strategie die geen rekening houdt met de lokale noden. De werknemersafvaardiging van Zoetis heeft sterk werk gemaakt van het brengen van een alternatieve organisatie, gedragen door het voltallige personeel. Het management kon hier echter niet op ingaan aangezien zij niet kon afwijken van de internationale strategie (25% reductie).
Of dit het einde is van de herstructureringen in de farmaceutische sector, is nog maar de vraag. Het wordt tijd dat de farmaceutische industrie afstapt van de aloude ‘remedie’ (snoeien in het personeel) en zoekt naar andere alternatieven. De directies willen vooral de winsten en de belangen van de aandeelhouders beschermen, ten koste van een efficiënt en duurzaam personeelsbeleid.