Toyota ontslaat vakbondsafgevaardigde

Toyota roeit vakbondswerk uit

Toyota
Na de eerdere 3 ontslagen van délégués bij Toyota Motor Europe, de hoofdzetel van Toyota in Europe, en de actie ertegen, volgt tot grote consternatie nu alwéér een ontslag van een délégué. Nochtans is het ontslagen van délégués illegaal in ons land. Maar de boete die er tegenover staat – het uitbetalen van de ‘beschermingsvergoeding’ – wordt door TME zonder scrupules onmiddellijk op tafel gelegd. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord en voeren vrijdag 4 december actie hiertegen.

Actie:
4 december, 10.30 uur 
Toyota Motor Europe, Bourgetlaan 60, Evere
In het voorjaar werd dit persbericht al uitgestuurd: “Vakbondsmensen zijn loslopend wild bij Toyota”
De Japanse autoreus Toyota heeft zijn Europees hoofdkantoor in Brussel. Maar Toyota Motor Europe is geen vakbondsvriendelijk bedrijf, dat weten we al langer dan vandaag. De directie doet graag alsof ze de vakbonden waar nodig betrekt maar in werkelijkheid moeten de délégués er vechten voor de elementairste punten, zoals gewoon nog maar kunnen communiceren met de werknemers.
Vlak vóór de sociale verkiezingen van 2012 zette Toyota twee vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK op straat, zogezegd omdat ze ‘niet meer voldeden’. De beschermingsvergoeding werd zonder scrupules onmiddellijk uitbetaald. Het werden moeilijke verkiezingen, want wie durft zijn nek uit te steken als er in feite geen bescherming is? Toch probeerden we met een goede LBC-NVK-ploeg het vakbondswerk voort te zetten.
Kort voor de zomer van 2014 werden de bedrijfsonderhandelingen bij Toyota afgerond; de directie ging amper of niet in op de verzuchtingen van de werknemers. Toen de cao was ondertekend, kregen twee van onze meest actieve vakbondsafgevaardigden plots te horen dat ze ‘ondermaats presteerden’. Ze kregen zes maanden de tijd om zich te herpakken. Lukte dat niet, dan moesten ze ophoepelen. De twee kregen een ‘performance improvement plan’ (PIP) opgelegd, een speciaal plan van aanpak zeg maar. In de praktijk eindigt zoiets in drie kwart van de gevallen met een ontslag.
De délégués die tijdens de onderhandelingen het felst hadden geprotesteerd tegen de oneerlijke PIP-procedures en die beroepsmogelijkheden voor de werknemers hadden geëist, werden nu zelf bewust aangepakt. Eén van hen besloot zijn best te doen om zijn job te redden: na een zwaar halfjaar moest hij een demotie met loonverlies slikken. De délégue weigerde dit ‘aanbod’ en kreeg toen te horen dat hij op 13 maart werd ontslagen, met uitkering van de beschermingsvergoeding. Op 3 april werd de andere délégué ook op straat gezet.
Zo werden alle afgevaardigden van de LBC-NVK bij Toyota Motor Europe weggepest. Eerder dit jaar werd ook al een militant van BBTK ontslagen.
Voor de vakbond zijn deze praktijken totaal onfatsoenlijk en onaanvaardbaar. We blijven dit aanklagen tot Toyota werk maakt van correcte sociale verhoudingen.