Ziek en terug aan het werk?

+95% tegen bestraffing langdurig zieken

Maggie De Block wil langdurig zieken, die een opgedrongen werkhervatting nog niet zien zitten, straffen door 10% van hun ziekte-uitkering in te trekken. Met een nieuw KB wil de minister besparen op de kap van langdurig zieken, die met torenhoge medische kosten zitten. Uit een poll van de LBC-NVK, blijkt dat meer dan 95% van de mensen dit een slecht KB vinden. 

Poll

Duizenden mensen namen deel aan de poll. Bijna iedereen vindt het geen goed idee om langdurig zieken 10% van hun ziekte-uitkering af te pakken. En dat is logisch. Mensen kiezen niet om ziek te zijn. Ze genezen ook niet sneller door ze meer stress en financiële kopzorgen te bezorgen, in tegendeel. 

Schrijnende situatie

De LBC-NVK ontving van tientallen langdurig zieken getuigenissen over hun penibele situatie. De meesten van hen wensen anoniem te blijven.
  • “Mijn man kreeg na 28 jaar hard werken een herseninfarct. Hij werd onder druk om te snel het werk voltijds te hervatten. Gevolg: een zware burn-out. De dreiging dat hij zijn uitkering zou verliezen, bezorgt hem nog meer stress.”
  • “Door een ongeval kreeg ik last van mijn schouders. De controlearts vond dat er weinig aan de hand was en zette mij terug aan het werk. Maar de ondraaglijke pijn hield aan en nu moet ik voor de tweede keer geopereerd worden, terwijl ik terugval op 40% van mijn inkomen!”
  • “Op mijn 59e kreeg ik een aortabreuk en verschillende beroertes. Ik heb heel mijn leven hard gewerkt. Nu leef ik van een karig inkomen van de ziekenkas. Ik ben twee keer bijna dood geweest. Gaat minister De Block mij behandelen als een profiteur?”
  • “Ik ben een alleenstaande moeder van een dochter van 17 jaar. Door kanker zit ik thuis. Ik heb een chemokuur en een operatie achter de rug. Met de ziekte-uitkering kom ik niet rond. De medische kosten en huishoudhulp zullen nog oplopen. Ik heb niet gekozen om ziek thuis te zitten. Ben ik een profiteur?”

Ziek zijn kies je niet, straffen geneest je niet

Een financiële straf is geen geneesmiddel
Stefaan Decock, algemeen secretaris LBC-NVK: “Zieken extra stress bezorgen werkt averechts. De minister straft toch ook de werkgevers niet, die mensen langdurig ziek maken door een te hoge werkdruk, stress en burn-out? Het KB is een pure besparingsoperatie op de kap van langdurig zieken.”
“Veel langdurig zieken laten ons ook weten dat ze wél terug aan de slag willen. Ze botsen echter vaak op onbegrip van werkgevers, die niet bereid zijn om te zorgen voor aangepaste werkomstandigheden. Als de minister de langdurig zieken wil helpen, moeten er meer impulsen komen om werkgevers te overtuigen.”