Regering wil e-commerce in de lift

DEC 9

Regering wil van België derde e-commerceplatform van Europa maken

e-commerce

Tegen welke prijs voor de werknemers in de handel?

Enkele maanden geleden werd onder impuls van minister Kris Peeters een rondetafel over e-commerce opgestart. De besprekingen binnen de werkgroep van de handelssector zitten intussen in het slop. De vakbonden blijven openstaan voor dialoog rond de problematiek van elektronische handel en nachtwerk maar eisen een duidelijke omkadering op sectorvlak zodat ontsporingen vermeden kunnen worden. De werkgevers hebben daar een andere kijk op en weigeren elk overleg. 
Tijdens de sectoronderhandelingen van afgelopen voorjaar hebben de betrokken sectoren de problematiek van e-commerce en dan vooral de daarmee nauw gerelateerde toelating voor nachtwerk in activiteiten verbonden aan e-commerce op de agenda van hun besprekingen gezet. 
Voor de paritaire comités van de handel is een werkgroep meermaals bijeengekomen. Ondertussen werd een wetsontwerp tot toelating van nachtwerk in alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel ingediend. Wat een toeval en vooral welke buitenkans voor de werkgevers: zij hebben er geen enkel belang bij om over een sectorale omkadering te praten want er is nu dat wetsontwerp! 
Maar wat willen de werkgevers (of althans hun vertegenwoordigers) nu precies? Nachtwerk voor studenten en uitzendkrachten of werknemers die ‘s nachts op de werkvloer aanwezig zijn (ingeval een potentiële klant iets zou komen bestellen)? Winkels die langer open zijn, 7 dagen op 7? Dit is toch totale deregulering!
Als vakbonden wijzen wij de dialoog niet af. We weigeren niet te praten, ook niet over nachtwerk, maar wel binnen een kader van kwaliteitsvol werk voor de werknemers, een goede combinatie tussen werk en privéleven, vastheid van betrekking en een correcte verloning voor die ongemakkelijke prestaties. Alleen een sectorale omkadering zorgt ervoor dat alle ondernemingen op gelijke voet behandeld worden wat e-commerce betreft.
De werkgevers zijn allesbehalve geneigd om het nachtwerk specifiek te omkaderen. Evenmin willen ze in de werkgroep verder praten, en zodoende lappen ze de verbintenissen die nochtans in het paritair comité werden ondertekend aan hun laars.
We betreuren ook dat de werkgeversfederaties van de handel voor alle belangrijke thema’s die in de sector leven, zoals de omkadering van zondagswerk of de openingsuren, liever aan ultraliberale politieke lobbying doen dan de kaart te trekken van overleg met de belanghebbenden van de sector, in dit geval de werknemersvertegenwoordigers.
Het is betreurenswaardig dat de politiek omtrent onderwerpen die de werknemers aangaan stelselmatig het sociaal overleg dat in de sector moet blijven overheersen komt kortsluiten.
De vakbonden zullen de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de werkgroep niet dragen. Het zijn de werkgevers die van geen overleg willen weten. Dat zullen we op de volgende vergadering dan ook duidelijk aan minister Peeters laten weten.