Tweede pensioenpijler

Tweede pijler: dynamiet voor bediendebonden

Pensioen
Zowel het optrekken van de leeftijd inzake de uitbetaling van aanvullende pensioenen als de debatten over de rendementsgarantie zorgen voor commotie. Voor de bediendenbonden dreigt het vuur aan de lont te komen, want dit dossier is puur sociaal dynamiet.
Na de 2% indexsprong en na de gratuite 8 % loonkostdaling voor de werkgevers, wenkt nu door de afschaffing van de rendementsgarantie ook nog eens een inlevering van 3,25 % op het uitgesteld loon. Dat zou duizenden bedienden en kaderleden, althans voor zij die in een vaste bijdragen systeem zitten (meer dan 80% van de aanvullende pensioenregimes), treffen. 
Bovendien verhindert deze regering een uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal op het einde van de looptijd van een contract door de koppeling te maken met de effectieve ingangsdatum van het (vervroegd) pensioen. Het is een pestmaatregel die bovendien niemand iets opbrengt, behalve voor de verzekeraars en de  werkgevers.
Daarmee breekt de politiek eens te meer in op onderhandelde en lopende cao afspraken en contracten, waarbij verworvenheden en rechten te grabbel worden gegooid. Dat is voor de bediendenorganisaties onaanvaardbaar.
De zo geprezen hardwerkende werknemer wordt nog maar eens in de tang genomen en de werkgevers spelen het spel vlijtig mee: want die rekenen constant op deze rijken-regering om hun slagen thuis te halen. Anderhalf miljoen bedienden en kaderleden in de private sector (een meerderheid van de werknemers) worden rechtstreeks geviseerd.
We nodigen hen alvast uit om op 7 oktober aan te sluiten bij de grote betoging en mee duidelijk te maken aan deze regering dat dit beleid nergens toe leidt, behalve naar verarming van werknemers.  
Handen af van het uitgesteld loon van duizenden werknemers!