Open brief

JAN 21

Open brief aan de werkgever in de banksector

Bank loket geld3
In een open brief richtten de vakbonden uit de banksector zich naar de werkgevers van de sector.
Beste directie,
Een nieuw jaar geeft altijd de kans om vol verwachting vooruit te kijken, om eerder het perspectief te zien dan het halflege glas en om de meerwaarde van samenwerking te verkiezen, boven de heel nadelige effecten van éénzijdige beslissingen.
Als vakbonden trachten we altijd zo te werken: vooruit kijken, meedenken, oplossingen zoeken, constructief het overleg een kans geven. Maar als het glas helemaal leeg blijft, is het moeilijk om vol verwachting uit te kijken naar wat komen gaat.
En dat is nu precies wat we meemaken in onze sector. Ondanks onze heel constructieve opstelling blijft het glas leeg. We stellen vast dat de werkgevers van geen kanten willen praten over méér koopkracht voor de bedienden. Deze houding getuigt niet van groot respect voor de bedienden, wel integendeel.
 • Het is juist door uw bedienden dat uw bedrijf kan functioneren.
 • Het zijn uw bedienden die telkens opnieuw, dag na dag, de klanten tevreden houden.
 • Het zijn uw bedienden die elke dag opnieuw zorgen voor de winst.
 • Het zijn uw bedienden die elke dag opnieuw enorme inspanningen leveren om bij te blijven.
 • Het zijn uw bedienden die elke dag opnieuw gebukt gaan onder een enorme werkdruk.
 • Het zijn uw bedienden die elke dag opnieuw heel loyaal uw bedrijf vertegenwoordigen.
 • Het zijn uw bedienden die herstructurering na herstructurering ondergaan.
 • Het zijn uw bedienden die zich telkens opnieuw moeten aanpassen.
 • Deze bedienden nu nul (0) euro extra koopkracht gunnen komt voor ons neer op een totaal gebrek aan respect voor het personeel.
Wat een schril contrast met de cadeaus die de bedrijven krijgen van de regering :
 • 2% indexsprong
 • een verlaging van de sociale bijdragen
En ja, diezelfde regering laat de bedrijven ook betalen via de bankentaks. Maar uw glas is nog altijd mooi gevuld, zo weten we. Vult u nu dat van uw bedienden? 
Het is ons uitdrukkelijke verlangen dat u in 2016 toch een minimum aan respect zal opbrengen voor uw bedienden. En dat u mee werk maakt van een sectorakkoord dat ook extra koopkracht oplevert voor de mensen die de bank doen draaien en presteren!