Pensioen

JAN 28

Minister Bacquelaine wil lage pensioenen laten betalen voor de hoge pensioenen!

bas oud
Minister van Pensioenen Bacquelaine wil dat de pensioenhervorming budgettair neutraal blijft. De kosten voor de schatkist en de sociale zekerheid mogen niet omhoog. Tegelijkertijd pleit hij ervoor de maximumpensioenen te verhogen. “Moeten dan de lagere pensioenen omlaag,” vraag algemeens secretaris van de LBC-NVK Stefaan Decock zich af.
“Het voorstel van Bacquelaine om de maximumpensioenen op te trekken illustreert perfect de ideologische lijn van deze regering. De keuze strookt geenszins met wat wij ‘sociaal en rechtvaardig’ noemen.”
“Wij zijn uiteraard voorstander van een versterking van de wettelijke pensioenpijler. Dat is voor ons zelfs een absolute prioriteit. Maar door prioritaire aandacht te geven aan de hoogste pensioenen, kan een budgetneutrale hervorming enkel betekenen dat de zwakkeren zullen moeten betalen voor de sterkeren.  Een financiering van een verhoging van het  maximumpensioenen op kap van gelijkgestelde periodes bij gewone werknemers is absoluut onrechtvaardig.”
58 % van de vrouwen heeft een pensioen van minder dan 1.000 euro per maand. 75 % van de vrouwen geraakt niet aan een volledige loopbaan. “Gaan we hen vragen om ‘solidair’ te zijn met de hoogste pensioenen?”
“Onderbroken loopbanen komen het vaakst voor bij vrouwen. Maar die onderbrekingen (werkloosheid, tijdskrediet en SWT) dreigen steeds minder meegeteld te worden in de berekening van het wettelijk pensioen. Op die manier hogere maximumpensioenen financieren, terwijl het hier toch gaat om mensen die vaak reeds een aanvullend pensioen genieten, is redelijk frappant en zelfs verwerpelijk te noemen.”
Nog volgens Decock hypothekeert Bacquelaine hiermee een échte versterking van de pensioenen. Terwijl de nood acuut is. “De Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Er zijn dus prioritair andere hervormingen nodig.” 
“Bacquelaine wil met deze verhoging de aandacht afleiden van de pijnlijke ingrepen die hij wil doorvoeren. ‘Sociaal en rechtvaardig’ heeft in onze ogen echt wel een andere betekenis.”