Belfius

FEB 4

Belfius moet lokaal verankerde bank worden

Belfius
De federale regering is de enige eigenaar van Belfius Bank maar heeft plannen om haar participatie in het bedrijf geleidelijk in te krimpen. Een deel van de politiek is ongetwijfeld gemotiveerd om Belfius gewoon  te privatiseren. “Maar de LBC-NVK denkt daar anders over en dringt aan op een ernstig maatschappelijk en parlementair debat over de toekomst van Belfius”, zegt Elke Maes, nationaal secretaris Financiën bij de LBC-NVK. 
“De instelling kan een staatsbank blijven of evolueren naar een mengvorm tussen een openbare bank en een coöperatieve bank, waarbij de lokale en maatschappelijke rol sterk moet doorwegen. Laten we lessen trekken uit het verleden.”
Belgische banken zijn de voorbije tientallen jaren almaar meer opgeslokt door internationale groepen met beslissingscentra buiten onze landsgrenzen. Gevolg: de Belgen hebben steeds minder te vertellen over de banken die hier aanwezig zijn. 
Daar komt nog bij dat de Belgische poot van een internationale bank vaak niet is afgestemd op de lokale economische en maatschappelijke behoeften: die activiteiten moeten eerst en vooral dienen om zoveel mogelijk winst te realiseren voor het moederbedrijf. Aandeelhouders zetten banken onder druk om altijd maar meer winst binnen te rijven. Daar ligt zeker één van de verklaringen voor de financiële crisis van 2008 en voor de instabiliteit bij banken. 

Kansen grijpen

“Het is wenselijk en nodig om weer meer greep te krijgen op de bankactiviteiten in ons land”, onderstreept Elke Maes. “De toekomst van de Belfius Bank biedt in dit opzicht kansen die we vooral moeten grijpen. Zo zouden we nog iets positiefs distilleren uit de zware problemen die de banksector teisterden.”
Volgens een recent rapport wil de federale regering het overheidsbelang in Belfius geleidelijk verminderen. Op zich is dat niet zo verwonderlijk want het was altijd de bedoeling van de politiek om de bank zo gauw mogelijk klaar te stomen om te worden geprivatiseerd. Het lijkt erop dat de regering vanaf eind dit jaar aandelen Belfius van de hand zal doen. Uiteraard ook en vooral omdat die verkoop de Schatkist zal plezieren.
“Voor de regering is het blijkbaar niet echt belangrijk om een maatschappelijk debat te voeren over mogelijke toekomstscenario’s voor Belfius Bank. De LBC-NVK denkt daar heel anders over. Een ernstig debat hierover is meer dan op zijn plaats.”
“Als de regering beslist om Belfius aan privé-investeerders te verkopen, wil dat eigenlijk zeggen dat er geen lessen zijn getrokken uit de financiële crisis. Zo’n scenario zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor de tewerkstelling.”
Wordt Belfius verkocht aan een andere speler op de Belgische markt, dan dreigt er een sociaal bloedbad want heel wat functies zullen dan dubbel bestaan. En bij een verkoop aan een buitenlandse speler is het ook verre van zeker dat alle jobs behouden blijven.
De LBC-NVK pleit ervoor om werk te maken van een nieuw, toekomstgericht verhaal voor Belfius Bank. “De bank in staatshanden houden is één optie, maar het is niet de enige oplossing. Het is wel belangrijk dat de overheid op zijn minst een belangrijke aandeelhouder blijft. Belfius kan een staatsbank worden maar mengvormen tussen een openbare bank en een coöperatieve bank lijken ons ook de moeite waard.”