Demografiefonds

Scheikunde3

Sector zet de toon in maatschappelijk debat over duurzame loopbanen 

Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector van de chemie, kunststoffen en ‘life sciences’ concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren. Daartoe zal het fonds een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen. Daarover hebben sectorfederatie essenscia en de vakbonden ABVV, ACLVB en ACV een principeakkoord bereikt. 
“Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land het voortouw in het maatschappelijk debat over werkbare loopbanen en duurzame inzetbaarheid”, zeggen de sociale partners. 
Aanpassingen aan de arbeidstijd en -organisatie, peter- en meterschapsprojecten voor coaching en begeleiding of de tijdelijke combinatie van een dagfunctie met een ploegensysteem. Het zijn slechts enkele mogelijkheden uit de waaier aan initiatieven die kunnen gefinancierd worden via het Demografiefonds. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk, zonder daarbij de jongeren te vergeten. 
Het fonds heeft betrekking op bijna 1.000 bedrijven, waaronder tal van KMO’s, en 90.000 werknemers uit de chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie. 
De betrokken ondernemingen kunnen projecten indienen en laten financieren binnen vier actiegebieden: Werk, Gezondheid, Competenties en Loopbaanbeleid. 
De financiering van het fonds gebeurt met een bijzondere bijdrage van 0,15% berekend op de brutoloonmassa van de sector. Het sectorale vormingsfonds Co-valent voorziet daarnaast in een extra financiering gedurende de eerste vier jaren. 
Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: loopbaanbegeleiding bij de overstap naar lichter werk, competentiegerichte opleidingen voor leeftijdsgebonden doelgroepen, maatregelen voor meer diversiteit op de werkvloer, preventieve gezondheidsacties, aanpassing van de arbeidstijd of de insourcing van dagjobs. 
Het Demografiefonds is vooruitstrevend omdat een deel van de beschikbare loonmarge niet wordt omgezet in een directe koopkrachtverhoging, maar geïnvesteerd wordt in langetermijnprojecten rond werkbaar werk. Dat is een unieke aanpak voor ons land. Het fonds maakt ook geen onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden. Op die manier staat het Demografiefonds symbool voor de daadkracht van een constructieve sociale dialoog waarbij een mooi evenwicht tussen sector- en ondernemingsniveau ruimte laat voor het nodige maatwerk.