Deeltijdsen

APR 8

Stijgend aantal deeltijdsen duidt op problemen

Zna
Jan Denys zei deze morgen op Radio 1 dat deeltijds werken een bewuste keuze is van veel mensen. Mensen kiezen voor 4/5 werk en nemen er een baantje bij om andere talenten te kunnen ontwikkelen. Dit is een rooskleurige voorstelling van zaken. De LBC-NVK ontvangt massaal veel reacties van mensen die meer willen werken maar geen voltijdse job aangeboden krijgen. Of mensen die moeten bijklussen omdat ze er anders financieel onderdoor gaan.
Stefaan Decock (algemeen secretaris LBC-NVK): “Het stijgend aantal deeltijdsen voorstellen als goed nieuws is volkomen misplaatst. In winkels, zorgcentra en andere sectoren vinden mensen geen voltijds werk meer. Zij moeten bijklussen om nog rond te komen.”

Zorgpersoneel en kassiersters 

De LBC-NVK is bijzonder actief in de gezondheidssector en in de distributiesector, twee sectoren met erg veel deeltijdsen. Deeltijdse arbeid wordt steeds problematischer, zo reageren LBC-NVK-leden. Duizenden jongeren geraken niet weg uit halftijdse, vaak tijdelijke jobs. Het is dat of geen werk, niet echt een ‘vrije keuze’. Verzorgers, kassiersters, logistiek personeel ... ze krijgen zelden de mogelijkheid om voltijds of zelfs 4/5 te werken, omdat de werkgever deeltijdse werknemers flexibeler kan inzetten. Dat betekent: onregelmatige uurroosters, meer stress voor de werknemers en de onmogelijkheid om een tweede deeltijdse job te combineren. En dat laatste wordt meer en meer een noodzaak, omdat de regering steeds verder snoeit in de inkomensgarantie-uitkering, die het deeltijds niet-werken wat compenseert.

Snertcontractjes

Steeds meer werknemers uit winkels, gezondheidsinstellingen, etc. doen een bijbaantje uit bittere noodzaak. Anders komen ze niet rond, zeker in de lagere inkomensgroepen en bij alleenstaande vaders en moeders.
Het toenemend aantal kleine snertcontractjes is dus geen goede evolutie op de arbeidsmarkt. Hooggeschoolden die bewust 4/5 werken en een bijbaantje nemen als ‘hobby’, dat zijn uitzonderingen. 

Volhouden

De opkomst van deeltijds werk en kleine contractjes duidt op schrijnende situaties. Veel mensen kiezen voor een 4/5 job om het werk te kunnen volhouden. Zeker nu iedereen langer moet werken en ‘pauzesystemen’ zoals tijdkrediet verder worden beperkt. Geen wonder dat het aantal burn-outs maar blijft toenemen en het aantal langdurig zieken in 10 jaar tijd is verdubbeld. 

Vakbondseisen

Het stijgend aantal deeltijdse werknemers voorstellen als goed nieuws lijkt ons misplaatst. Erg veel mensen die voltijds willen werken krijgen die mogelijkheid niet. En veel bijbaantjes worden aangenomen uit financiële noodzaak. 
De LBC-NVK vraagt de regering om werk te maken van écht werkbaar werk. Dat is werk op mensenmaat, waarbij je niet ziek wordt van de stress en de flexibiliteit en waarvan je wel kan leven, ook als alleenstaande ouder. De LBC-NVK vraagt meer vaste contracten, de afschaffing van de beperkingen op tijdkrediet, de herinvoering van eindeloopbaanregelingen en meer afspraken om arbeid en privé op elkaar af te stemmen.