Werkbaar werk

APR 7

Vakbond heeft betere voorstellen rond werkbaar werk

Opleiding tot zorgkundige
De regering wil de 38-urenweek afschaffen en vervangen door een annualisering van de arbeidstijd. Het bedrijf laat de werknemer dan tot 45 uur per week werken wanneer het druk is.
De LBC-NVK vraagt zich af wat dat te maken heeft met het werkbaarder maken van werk. Het is een voorstel dat leidt tot minder loon, meer flexibiliteit op maat van de werkgevers en nog meer langdurig zieken. Voorstellen dus die haaks staan op de nood aan maatregelen die werk écht werkbaar moeten maken. Het ACV heeft voorstellen om werk wél werkbaar te maken.

Sectorakkoorden onderuit gehaald 

De arbeidsduur wordt nu sectoraal geregeld en daar hoort het ook thuis. Vakbonden en werkgevers bepalen samen de arbeidsduur en de organisatie ervan op maat van de sector en/of het bedrijf. De regering houdt zich best ver weg van inmenging in dit debat want dit komt nooit goed. De organisatie van de arbeidsduur wordt het best geregeld onder de sociale partners.

Werknemers zijn de dupe

Met het regeringsvoorstel zal het loon van werknemers verminderen. Overuren - uren die je bovenop de 38 uren werkt - worden voortaan uitbetaald als gewone uren.
Maar nog veel erger is de toename van stress en burn-out. Werknemers kunnen nu al moeilijk werk en privé combineren. Het aantal langdurig zieken is afgelopen 10 jaar verdubbeld, met als grootste oorzaak burn-outs en werkstress. Het regeringsvoorstel leidt tot nog meer werkstress, burn-outs en langdurig zieken. Dat kost de sociale zekerheid én de bedrijven handen vol geld!

Meer werk op mensenmaat

De LBC-NVK en het ACV hebben veel betere voorstellen en vragen de regering en de werkgevers om jobs op mensenmaat:
  • Zorg dat werknemers een pauze kunnen nemen door alle tijdkredietmogelijkheden terug in te voeren. Zo kunnen werknemers er een tijdje tussenuit in plaats van op te branden en ziek te worden.
  • Zorg voor een fatsoenlijk loon en regelmatige uurroosters, zodat deeltijdse werknemers wél rondkomen en wél een tweede deeltijdse job erbij kunnen nemen.
  • Zorg voor maatregelen waarmee werk en privé beter gecombineerd kunnen worden, zodat ouders zich niet in duizend bochten moeten wringen om kinderen van school te kunnen halen of bij een dokter te geraken.
  • Zorg voor meer vaste contracten en plaats van interimjobs en slecht betaalde flexi-jobs. Alleen daarmee kan je een gezond en menswaardig leven opbouwen.