Sociale verkiezingen

LBC-NVK en ACV maken sterke beurt bij sociale verkiezingen

ACV 3
LBC-NVK, de centrale van bedienen en kaderpersoneel van het ACV, blijft de grootste speler over de drie vakbonden heen!
Voor de ondernemingsraad en het CPBW traden 19.903 LBC-NVK-kandidaten aan, waarvan zomaar even 7.688 nieuwe kandidaten! Hiermee doet de bediendenvakbond haar baseline “Vakbond voor morgen” alle eer aan.
In de ondernemingsraden (OR) haalt het ACV nationaal 55,85% van de mandaten binnen. In de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) haalt het ACV 57,97% van de mandaten binnen.
Ook na deze sociale verkiezingen blijft het ACV overduidelijk de grootste vakbond!

Non-profit

Met een globale score van 71,3% houdt de Non Profitsector zeer goed stand. De non-profitsector omvat alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur. Dit is een belangrijke nuance omdat in de nationale resultaten van de FOD WASO een heel ander toepassingsgebied wordt gehanteerd, die niet overeenstemt met de werkelijke non-profitsector. In de definitie van de FOD WASO worden maar liefst 43% van de mandaten (6.100 mandaten!) extra meegenomen die niets met de non-profit te maken hebben. Tegelijkertijd is de non-profit een sterke groeisector in de context van de sociale verkiezingen 2016. Er kwamen heel wat instellingen bij die voor het eerst voldeden aan de voorwaarde om sociale verkiezingen voor een CPBW te organiseren (van 50 werknemers).
In de CPBW’s behaalt het ACV 71,29% van de mandaten, het ABVV 22,94% en de ACLVB 5,77%.  In de OR behaalt het ACV 71,23% van de mandaten, het ABVV 22,69% en de ACLVB 5,78%.

Industrie

In de industriële sectoren blijft de LBC-NVK de toonaangevende vakbond voor bedienden en kaderleden. Enkele uitslagen ter illustratie.
Van elke 10 mandaten in de metaalsector gaan er 7 naar kandidaten van de LBC-NVK. In meer dan de helft van de ondernemingen behalen we alle zetels in ondernemingsraad en preventiecomité.
In de scheikunde en de petroleumsector behalen we een resultaat van respectievelijk 66 en 58,5%.
De LBC-NVK verstevigt ook zijn positie bij de kaderleden in de ondernemingsraad, met scores van 60 tot 66% in de drie vermelde sectoren.

Financiën

Verantwoordelijkheid nemen loont in de financiële sectoren.
In verschillende ondernemingen kregen we de laatste jaren heel wat moeilijke dossiers op onze boterham. Telkens opnieuw namen we als ACV onze verantwoordelijkheid en probeerden we via sociaal overleg collectieve akkoorden af te sluiten. Deze aanpak werd beloond en leverde ons goede resultaten op bij de verkiezingen.

Distributie

In de voedingshandel versterkt het ACV globaal haar positie. We noteren voor de OR surplussen van 1,7% mandaten in de OR en 1,9% in het CPBW. Hierbij valt een opvallend goed resultaat te noteren bij de Carrefour Markets. Bij de warenhuizen valt een bijzonder goed resultaat te noteren bij Makro waar het ACV zowel voor OR als voor CPBW telkens 63% haalt.
In de non-foodketens bevestigt het ACV haar koppositie met 49% van de mandaten voor OR en 50,7% van de mandaten voor het CPBW.

Diensten

In de dienstensectoren blijft LBC-NVK met voorsprong de meest representatieve vakbond. Zo wordt in de luchtvaartsector afgeklopt op een lichte groei in zetels voor LBC-NVK en in de logistieke sector wordt de winst van 4 jaar geleden zowel rond de Antwerpse Haven als rond de nationale luchthaven duidelijk bevestigd. In de contactcenters wordt het sociaal overleg verder versterkt met doorbraken in een aantal nieuwe ondernemingen, en ook daar is LBC-NVK sterk aanwezig.
Ook in de uitzendkantoren kan LBC-NVK mooie resultaten voorleggen, ondanks de laakbare praktijken van Accent Interim. LBC-NVK versterkt zijn dominante positie in de ICT-sector nog verder en ook in de groothandelsbedrijven blijven we toonaangevend.
In de Mediasector wordt de positie van LBC-NVK in het sociaal overleg verder versterkt. Het is duidelijk dat LBC-NVK in de dienstensectoren meer kandidaten heeft kunnen engageren dan voorheen. Uit deze resultaten blijkt dat de werknemers in deze vaak jonge en groeiende bedrijven hun steun voor de LBC-NVK-kandidaten en het toekomstgericht project van LBC-NVK hebben uitgesproken.

Kaderwerking

Voor het kaderpersoneel blijft het ACV veruit de sterkste vakbond. Sinds 1987 kunnen kaderleden voor de ondernemingsraad voor een apart kaderkiescollege stemmen. Opnieuw tekent het ACV een groei op bij de kaderleden van 48,93% in 2012 naar 50,26% van alle kaderzetels in 2016. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt de kaap van 50% overschreden. Van de 1924 kadermandaten zijn 967 ACV mandaten. Het vertrouwen van kaderleden in de drie representatieve vakbonden is altijd al groot geweest maar was nog nooit zo sterk. 
Het NVK, de kaderwerking van het ACV waarschuwt voor de gevolgen van extreme flexibiliteit en pleit voor een sterkere betrokkenheid van kaderleden bij het sociaal overleg.