Regeringsbeleid brengt werknemers chemie zware schade toe

Regeringsbeleid brengt werknemers chemie zware schade toe

Opleiding tot zorgkundige
Werkgevers stellen zaak erg verkeerd voor
De werkgevers uit de chemie verkondigden donderdag dat ze ‘zware economische schade’ lijden als gevolg van de staking bij het spoor. Maar de vakbond LBC-NVK krijgt een heel ander beeld. “Wij komen tot heel andere conclusies op basis van een enquête bij leden van de ondernemingsraad in 50 chemische bedrijven met meer dan 100 werknemers”, zegt Koen De Kinder.
“Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat geen enkele onderneming zware economische schade ondervindt”, stelt De Kinder, die secretaris en nationaal verantwoordelijke scheikunde is bij de LBC-NVK. “Slechts drie ondernemingen moesten hun productie lichtjes aanpassen. En er was maar één onderneming waar het productieproces dreigde stil te vallen als de stakingen bij het spoor zouden voortduren. In dat bedrijf wordt de situatie opgevangen door noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren.”
In de drie chemiebedrijven waar de productie lichtjes moet worden bijgestuurd zijn er onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers om de hinder zo klein mogelijk te maken. “De impact van de treinstaking is dus heel gering en verwaarloosbaar”, aldus De Kinder. “Het verlies aan productie is erg miniem en als er al verlies is dan wordt daarover overleg gepleegd.”
“Wij verkiezen de weg van de sociale dialoog”, zegt De Kinder. “Het past niet bij onze manier van werken om onvolledige informatie of gechargeerde ‘waarheden’ de wereld in te sturen.”
Factuur voor werknemers
“Het regeringsbeleid leidt wel tot aanzienlijke economische schade voor de werknemers. De financiële gevolgen voor de werknemers zijn zwaar. Zo wordt voor 3,5 miljard euro bespaard op zieken, invaliden, werklozen en jongeren. De werknemers verliezen 2,7 miljard door de indexsprong. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar. Er zijn ook zware ingrepen op het vlak van tijdkrediet, landingsbanen en SWT. Om nog te zwijgen over de vele maatregelen om nog meer flexibiliteit op maat van de werkgevers te creëren.”
Alles bij elkaar een inlevering van 8 miljard euro. “En dan hebben we het nog niet gehad over de overuren zonder extra vergoeding of over de nachttoeslag die in de toekomst pas vanaf 22.00u zou gelden. Vergeten we ook niet dat de werkgevers elk jaar meer dan 5 miljard euro opstrijken dankzij verlagingen van de loonkosten waaraan geen voorwaarden zijn verbonden.” 
“Met LBC-NVK scheikunde vragen wij snelle en doortastende maatregelen om de schade voor de werknemers te herstellen”, besluit De Kinder.

Koen De Kinder, nationaal verantwoordelijke scheikunde