Optima Bank

JUN 16

Werknemers Optima Bank zijn geschokt en kwaad

Opleiding tot zorgkundige
De directie van Optima Bank heeft op een bijzondere ondernemingsraad meegedeeld dat het bedrijf de boeken zal neerleggen en het faillissement zal aanvragen. In de voorbije dagen was er veel ongerustheid onder de werknemers. De vakbonden hielden hen op de hoogte over de inspanningen van de directie om een 'doorstart' mogelijk te maken en zo de toekomst te verzekeren.
"Er heerst nu grote verslagenheid onder het personeel", zeggen de LBC-NVK en de andere vakbonden. "In de afgelopen dagen werd het duidelijk dat Optima Bank zich in zwaar weer bevond. Er is nu bij de werknemers veel kwaadheid. Zij hebben de indruk dat de onderneming niet alle kansen kreeg van de overheid die toezicht uitoefent."
Volgens de vakbond evolueerde het dossier van Optima Bank ongezien snel. Op 6 juni was er nog sprake van een gezond bedrijf, en acht dagen daarna legde de bank de boeken neer. De werknemers zijn extra verontwaardigd over het feit dat de bank vanaf dag 1 ressorteerde onder de toezichthoudende overheid.
"Optima Bank moest in een te korte tijdsspanne zoeken naar een duurzame doorstart", constateren de bonden. "Een oplossing voor spaarders en personeelsleden. Die korte tijdsspanne werd een strop om de hals."
De vakbonden zijn tevreden over het feit dat de spaarders in een faillissementsscenario een beroep kunnen doen op het Bankgarantiefonds. Anders ligt het voor het personeel. "Meer dan 170 dynamische werknemers spelen hun job kwijt, met alle gevolgen van dien voor hen en hun gezinnen."