ACV klaar voor de toekomst

JUN 29

Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst

De voorzitters van de  centrales  ACV - Voeding en Diensten, ACV Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA , ACV- Transcom , CNE en LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders, bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de ACV centrales hertekenen. Een nieuwe operationele organisatiestructuur zal klaar zijn tegen eind 2019.
De betrokken  ACV-centrales gaan voluit voor een slagvaardig syndicaal model voor de toekomst waarbij éénheid van de werknemersgroep centraal staat.  En dit zowel op ondernemings- als op sectoraal vlak. 
De centrales van het ACV illustreren daarmee ten volle hun bereidheid tot aanpassing van de syndicale werking aan een wijzigende wereld waarin het statuut van een werknemer niet langer het criterium zal zijn voor de organisatie van de syndicale werking.
De ACV centrales zijn ervan overtuigd dat dit de slagkracht van de vakbeweging zal verhogen.