N-VA zoekt geld bij zieken

JUL 1

N-VA zoekt geld bij onschuldige zieken in plaats van frauderende bedrijven

ziek
De Redactie.be meldt dat het gat in de sociale zekerheid is opgelopen tot 748 miljoen euro. Veel heeft te maken met de sterke toename aan langdurig zieken. De N-VA pleit ervoor langdurig zieken binnen 3 maanden te forceren tot werkhervatting om zo te besparen in de sociale zekerheid.
De hypocrisie van de N-VA kan wel tellen. De N-VA op kop is verantwoordelijk voor de toename van het aantal langdurig zieken. Steeds meer werknemers branden op doordat ze langer moeten werken en minder rustpauzes kunnen nemen. We hebben het dan over de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en het snoeien in maatregelen die langer werken juist mogelijk maken, zoals tijdkrediet. Duizende oudere werknemers bezwijken onder de toenemende werkstress en vallen uit. Het aantal langdurig zieken is in 10 jaar met de helft toegenomen en het aantal is met meer dan 7% op anderhald jaar tijd nog nooit zo hard gestegen als onder regering-Michel! Een rechtstreeks gevolg van regeringsmaatregelen.
Als mensen dan uiteindelijk ziek vallen trekt de N-VA de arbeidsongeschiktheid in twijfel van duizenden werknemers en de geloofwaardigheid van al die artsen die mensen arbeidsongeschikt verklaren. Nu alleen nog de bevolking wijs maken dat het "sociaal" is  om alle zieken na 3 maand  terug aan het werk te zetten en we kunnen weer verder.
Wat nodig is, zijn oplossingen voor mensen voor wie langer werken echt niet mogelijk is. Wat nodig is, zijn maatregelen die ervoor zorgen dat mensen niet ziek, uitgemolken en uitgeblust geraken. Wat nodig is, zijn werkgevers die de taxshift gebruiken om extra mensen aan te werven om de arbeidsdruk te verminderen en om arbeid te herverdelen. Wat nodig is, is een regering die de moed heeft om werkgevers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen in plaats werknemers te blijven culpabiliseren. De N-VA is bij uitstek verantwoordelijk voor het falende regeringsbeleid, waarin elke rechtvaardigheidstoets ontbreekt. 
Loontrekkenden betalen braafjes hun belastingen, terwijl de fiscus steeds minder middelen heeft frauderende bedrijven en zelfstandigen op te sporen, waardoor de Belgische schatkist miljarden misloopt. De N-VA doet er ook alles aan dat multinationals de honderden miljoenen euro's aan onrechtmatige belastingdeals toch kunnen houden. 
De N-VA wil het gat in de begroting  dichten door te besparen op zieken en mensen die hun werk verloren. Bedrijven en multinationals krijgen steeds meer cadeaus en als ze frauderen wordt er gewoon een oogje dichtgeknepen. We vragen de regering dat belastingen correct worden geïnd en dat misbruiken hard worden aangepakt. Daarmee kunnen miljarden gevonden worden om het gat in de begroting te dichten en bijkomend te investeren in de sociale zekerheid.