Sociaal werk is niet te koop

Werknemers sociale sector komen op tegen commercialisering

Sociaal werk is niet te koop

Actie aan Antwerps stadhuis op vrijdag 7 oktober

Werknemers uit de sociale sector voeren op vrijdag 7 oktober actie aan het Antwerpse stadhuis. Ze verzetten zich met klem tegen de pogingen van het Antwerpse stadsbestuur om delen van de sociale sector te commercialiseren. “Sociaal werk en zorg voor mensen zijn niet te koop”, beklemtonen het gemeenschappelijk vakbondsfront (LBC-NVK en BBTK) en het ‘Sociaal Werk Actie Netwerk’ (SWAN).
De Antwerpse OCMW-raad besliste vorige week donderdag dat het stadsbestuur met het privébedrijf G4S Care gesprekken mag voeren over de uitbating van het inloopcentrum De Vaart. Dit inloopcentrum is een laagdrempelig initiatief voor daklozen, die er overdag terecht kunnen voor basisvoorzieningen en begeleiding. Het centrum wordt sinds 18 jaar uitgebaat door CAW Antwerpen, het Centrum algemeen welzijnswerk.
In een uitgeschreven tender/projectoproep kwam G4S Care volgens een jury als beste uit de bus. Het bedrijf scoorde ‘hoog’ door zijn plan om te werken met minder en goedkoper personeel. CAW Antwerpen werd afgestraft omdat het personeel met veel anciënniteit in dienst wilde houden en ook vorming voor de werknemers wilde voorzien.

Kwalijke concurrentie

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van LBC-NVK en BBTK wil niet weten van een scenario waarbij concurrentie wordt georganiseerd tussen enerzijds commerciële bedrijven en anderzijds sociale organisaties die werken met overheidsmiddelen zonder de bedoeling om (financiële) winst te boeken. Op die manier organiseer je immers een concurrentiestrijd op het vlak van de personeelskosten. Zoiets heeft gevolgen op het gebied van werkdruk, kwalificaties van personeel, vorming en bijscholing, sociale verworvenheden. Het vergde jaren van sociale strijd om de sociaal werkers en de werknemers uit de non-profit (social profit) behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden te bezorgen.
Initiatieven zoals het inloopcentrum De Vaart uitbesteden aan een commercieel bedrijf wil zeggen dat je de werknemers berooft van de verworvenheden van de non-profit. Een behoorlijk loon, een eindejaarspremie (bijna een 13de maand), aanvullend pensioen, extralegale verlofdagen, arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar om het werk langer te kunnen uitvoeren, bijkomende tewerkstelling via de Sociale Maribel. G4S Care zal dit alles niet automatisch toepassen voor het personeel dat het wil inzetten in De Vaart. 
“Wij vinden deze ontwikkeling uitermate verontrustend”, zeggen de vakbonden en SWAN. “Als je concurrentie organiseert met de loon- en arbeidsvoorwaarden als inzet, krijg je in feite een aanval op de vele honderdduizenden sociaal werkers die de voorbije tientallen jaren met de Witte Woede vochten voor degelijke zorg én kwalitatieve loon- en arbeidsvoorwaarden.”
Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil deze commercialisering niet zomaar laten gebeuren. “Samen met SWAN (Sociaal Werk Actie Netwerk) strijden we tegen de ontmanteling van de sociale sector en de sociale verworvenheden.”

Symbooldossier

De Vaart is voor ons een symbooldossier. Het gaat over een jaarlijkse subsidie van zo’n 400.000 euro en 8 personeelsleden. Voor de vakbonden kan het niet dat zulke activiteiten aan de markt en de commercie worden overgelaten. “Hoe kan je nu winst willen maken met de zorg voor zieken, bejaarden, mensen met een beperking, erg kwetsbare jongeren? Dit druist in tegen de nood aan een zorg die kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk is. De mens die zorg nodig heeft moet centraal staan! Daarom moet de overheid zorgzaam investeren in zorg, welzijn en cultuur: overheidsmiddelen en subsidies mogen niet verdwijnen in de zakken van de aandeelhouders!”