Vinçotte

Minstens 850 jobs bedreigd bij inspectiebedrijf Vinçotte

Vincotte

Hakbijloperatie zonder enige noodzaak

Bij Vinçotte, het grootste controle-organisme van ons land, zijn 850 jobs bedreigd. In de Belgische poot komen 50 jobs in het gedrang. Dat zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront van LBC-NVK, CNE, BBTK en ACLVB.
In België zijn de afdelingen Asbestcontroles en Bodeminspectie en de laboratoria gedoemd om te verdwijnen. Op welke manier, is nog de vraag. De directie van het inspectiebedrijf zegt naar de ‘meest geschikte oplossing’ te zoeken (bijvoorbeeld een verkoop). Deze afdelingen huizen in een gebouw op de Everest-kantorensite in Vilvoorde.  
Op het eerste gezicht lijkt het cijfer van 50 niet spectaculair in vergelijking met de totale tewerkstelling. Mààr vakbonden en werknemers zijn bang dat Vinçotte in de komende weken nog meer onheil zal aankondigen.
In de buitenlandse vestigingen staan 800 jobs op de helling: de vestigingen in Algerije, Australië, Canada, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Oman, Slovakije en de Verenigde Arabische Emiraten worden immers volledig afgestoten.

Financieel gezond

Vinçotte is een zuiver Belgisch inspectiebedrijf en het grootste controle-organisme van België, met bijna 1.700 werknemers in eigen land en zowat 1.000 personeelsleden in de buitenlandse vestigingen. De tewerkstelling van veel werknemers is bedreigd, terwijl er helemaal geen problemen van welke aard dan ook zijn. Het bedrijf is financieel gezond en de positie op de inspectiemarkt is en blijft stabiel.
Op 1 september 2015 werd Marco Croon als nieuwe algemeen directeur aangesteld. Daarmee wou de raad van bestuur, geleid door Luc Lallemand (ook bekend van Infrabel), ‘de groei in het buitenland consolideren en de positie in België versterken”. Nauwelijks één jaar later is er geen sprake meer van mogelijke groei in het buitenland maar wordt gewoonweg alles afgestoten.
De bonden en het personeel zijn beducht voor de toekomstplannen van Croon, die de structuren ingrijpend wil veranderen. Croon wil het aantal werknemersafgevaardigden drastisch verminderen en wil, na 30 jaar van overlegtraditie, een einde maken aan de kaderdelegatie; en dat in een bedrijf met méér dan 600 kaderleden. Zo wil de nieuwe algemeen directeur duidelijk de onderhandelingen over volgende herstructureringen en cao’s ondermijnen en de werknemersvertegenwoordigers verzwakken.

Rare handelwijze

De hiërarchische en operationele structuren worden totaal veranderd per 1 januari 2017. Nu is er nog een regionale structuur met grote kantoren in Antwerpen, Gent, Vilvoorde en Gembloux. Die moet plaatsmaken voor een structuur op basis van klantensegmenten. Nu al worden leidinggevende en operationele functies toegewezen en verdeeld. Hierbij gaat de directie zeer eigenaardig te werk. Vanuit de top van het bedrijf worden medewerkers uitgenodigd met een voorstel van functie. Het is nu al duidelijk dat heel wat medewerkers niet zullen worden uitgenodigd met een voorstel. Hun lot is dus onzeker! En hun job staat wellicht ook op de helling!
De vakbonden kregen te horen dat ze vanaf midden oktober zullen worden uitgenodigd voor onderhandelingen over alle bestaande ondernemingsakkoorden. Volgens de directie zijn deze akkoorden ‘niet meer van deze tijd’ of zijn ze deels zelfs niet meer in orde met de geldende wetgeving. De bonden zien dat heel anders: de akkoorden maken het voor Vinçotte lastiger om een nieuwe ‘bedrijfscultuur’ te installeren waarbij een aantal sociale voorwaarden op de helling komt. Concreet zal het gaan over werkzekerheid, flexibiliteit, overuren, extralegale voordelen. Marco Croon en zijn directie willen de bestaande arbeidsvoorwaarden zelfs niet meer garanderen!

Vijandige directie

In eerste instantie trachten de vakbonden nu overleg te hebben en proberen ze de 50 bedreigde personeelsleden binnen de groep te houden. Op de bijzondere ondernemingsraad van 8 september 2016, gehouden op initiatief van de vakbonden, stelde de directie zich vijandig op. Ze duldt geen verzet. De directie informeert maar wil geen rekening houden met het advies van de werknemersafgevaardigden.  
Na deze moeilijke ondernemingsraad verspreidden de werknemersafgevaardigden veel informatie onder het voltallige personeel. Ze schreven ook naar alle leden van de raad van bestuur.
De bonden blijven de personeelsleden uiteraard op de hoogte houden. Ze rekenen op solidariteit en actiebereidheid om het hoofd te bieden aan de zinloze agressie van de directie.
Waarom een verandering van bedrijfsstructuren zoveel jobs moet kosten, is een compleet raadsel. Vinçotte is winstgevend en heeft centen om te investeren. In zowat alle activiteiten is de omzet aan het groeien. De bedrijfstop kijkt op geen euro en organiseert voor het personeel een zomerbarbecue en een groot nieuwjaarsfeest. Voor de klanten worden commerciële initiatieven gefinancierd.
“Wij hebben de stellige indruk dat het hier gewoon gaat om de jacht op meer winst”, zeggen de vakbonden. “En daar knelt het schoentje. Vinçotte is opgebouwd rond een vzw-structuur en heeft geen aandeelhouders of notering op de beurs. Veiligheid mag immers niet worden gecommercialiseerd. Zoiets zou ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. Waar moet die grotere winst dan voor dienen?”
De regering-Michel nam naar eigen zeggen beslissingen om ‘langer en werkbaar werken’ aan te moedigen. Maar voor het personeelsbeleid bij Vinçotte is dat een trieste grap. De directie zegt dat 66 procent van de personeelsleden 40-plussers zijn en dat er hoge kosten zijn als gevolg van stress, vermoeidheid en ziekteverzuim. Een ergerlijk standpunt voor een bedrijf dat het in hoge mate moet hebben van de ervaring en expertise van zijn mensen.
Op vrijdag 7 oktober voeren de werknemersafgevaardigden bij Vinçotte actie, en dat vanaf 7.00u. De actie vindt plaats bij de vestiging in Vilvoorde-Everest, Leuvensesteenweg 248H, 1800 Vilvoorde. Iedereen is er hartelijk welkom!