ING

NOV 8

Ralph Hamers, je plan… van deze boer geen eieren!

ING

ING moet debat met zijn aandeelhouders aangaan

De werknemers van ING België werden op 3 oktober 2016 op een ijskoude douche getrakteerd. Volgens het 'businessplan' dat ING schreef voor de periode 2017-2021 dreigen bij de Belgische activiteiten niet minder dan 3.158 banen te verdwijnen. Op basis van de ondertussen verkregen informatie vindt het gemeenschappelijk vakbondsfront de plannen onaanvaardbaar. "Van deze boer geen eieren", zeggen de vakbonden aan de algemeen directeur van de ING-groep, Ralph Hamers.
Het Belgische personeel van ING wordt bedreigd door een sociaal bloedbad dat tot op heden ongeëvenaard is in onze banksector. "ING shame on you!", luidde de reactie toen de bank begin oktober haar intenties kenbaar maakte. Op 7 oktober werd massaal deelgenomen aan een actiedag tegen de aangekondigde reorganisatie.
De ondernemingsraad van ING heeft nu al meer dan zes vergaderingen achter de rug. "Op basis van de informatie die de werknemersvertegenwoordigers tot nu toe ontvingen, hebben we vooral de indruk dat het plan van ING alleen mikt op een zware lineaire kostenbesparing", zeggen de vakbonden. "Nog los van het menselijk leed dat ING wil aanrichten stellen we ons meer en meer vragen bij de zogenaamde bedrijfseconomische aanpak achter dit plan. Wij zijn bang dat het plan de leefbaarheid van de Belgische ING-organisatie in het gedrang brengt."

Waanzin

Volgens de bonden is het waanzin om tegelijkertijd 12 bedrijfsactiviteiten op één moment te willen herstructureren en om andere entiteiten als Record Bank en ICC te willen samenvoegen of integreren. "Dit alles gaat gepaard met een dramatische personeelsinkrimping. De plannen zullen tot veel demotivatie leiden bij de werknemers. Zo'n aanpak getuigt niet van enige realiteitszin! Dit loopt fout!"
De algemeen directeur van de ING-groep, Ralph Hamers, houdt op woensdag 9 november om 9.00u een 'open dialoogmoment' met het personeel. Hamers is de architect van het hele plan.
"Wij zullen dit moment aangrijpen om onze mening te laten horen", zeggen de vakbonden en de werknemersvertegenwoordigers. "Dit plan moet van tafel. Wij willen geen kostenbesparing op de kap van het personeel. Creatief ondernemerschap is meer dan blind saneren. Ook de aandeelhouders van ING hebben een verantwoordelijkheid. Durf met hen het debat aangaan!"
Uit de jongste kwartaalcijfers blijkt dat de ING-groep fameus winstgevend is. Er is dan ook zeker ruimte voor discussie met de aandeelhouders. En dat is ook de boodschap die de vakbonden van ING willen geven aan de top van de groep.