Takeda

Actie bij Japanse farmareus Takeda

Opleiding tot zorgkundige
Werknemers eisen respect voor zichzelf en sociaal overleg

Sinds de aankondiging tot intentie van een collectief ontslag op 21 september hebben vakbonden en directie diverse keren vergaderd om de zware reorganisatie bij het farmaceutische bedrijf Takeda te bespreken. 89 functies verdwijnen, 45 van de 136 werknemers verliezen hun job. De werknemers zijn de gang van zaken beu en plannen een actie om ernstig overleg te eisen.
“De directie weigert in te gaan op onze alternatieven omdat de ontslagen zogezegd onvermijdelijk zijn wegen de economische realiteit”, zeggen de vakbondssecretarissen Marian Willekens (LBC-NVK) en Corinne Martin (CNE). “En dat in een onderneming die dit jaar een omzetgroei noteerde van 7,4% en die een stijging van de winst behaalde van 49,3%.”
Bovendien voert de directie eenzijdige communicatie waarbij onjuiste informatie wordt verspreid. Vertrouwen is de basis van constructief sociaal overleg. De communicatie van de directie plaatst het sociaal overleg op de helling.
“De werknemers zijn boos en eisen dat de dialoog correct kan worden gevoerd. In de voorbije drie maanden hebben de werknemers altijd het beste van zichzelf gegeven, ook al waren de omstandigheden alles behalve optimaal. Ze eisen respect voor de geleverde inspanningen.”
“Nog geen twee jaar geleden werden de werknemers al getroffen door de sluiting van de fabriek. De directie weigert deze keer de onderhandelingen aan te vatten, en dat vergroot de onzekerheid bij de werknemers over hun toekomst.”
Op donderdag 22 december om 12.30u zullen de werknemers actievoeren en een duidelijk signaal geven aan de directie dat het op deze manier niet verder kan.
De werknemers begrijpen dat de uitdagingen voor de farmaceutische sector enorm zijn
  • de komst van generische producten, 
  • de huidige aanpak van de gezondheidszorg 
  • de terugbetalingspolitiek en de digitalisering
Toch is er veel onbegrip voor de manier waarop het overleg wordt gevoerd. Daarenboven zijn diverse alternatieven denkbaar om in te spelen op de verzuchtingen van de sector. Maar ook Takeda houdt vast aan de aloude ‘remedie’, snoeien in het personeel.
“De directie wil vooral de winsten en de belangen van de aandeelhouders beschermen. Dit ten koste van een efficiënt en duurzaam personeelsbeleid. Wij eisen een constructieve sociale dialoog en de openheid om ernstige onderhandelingen te willen aanvatten.”
Marian Willekens
Vakbondsecretaris LBC-NVK