Asielopvang

Werknemers uit asielopvang: "Beleid herhaalt fouten uit het verleden"

ziek
De werknemers uit de sector van de asielopvang slaken een zware noodkreet. Het beleid herhaalt fouten die al eerder werden gemaakt. In de grote vakbondsbetoging van morgen, in Brussel, zullen ze samen hun verzuchtingen in de verf zetten. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront van LBC-NVK, CNE en BBTK Social Profit.
Begin deze zomer heeft de federale regering een plan aangekondigd om de asielopvang in te krimpen. “Maar de manier waarop dit gebeurt, is schadelijk”, zeggen de vakbonden. “De beslissing lijkt alleen op politiek ideologische uitgangspunten te zijn gebaseerd, waardoor degelijke fundamenten verloren gaan. Opvangplaatsen in jarenlang goed draaiende structuren moeten sluiten, terwijl recente noodopvangstructuren open blijven. Sommige partners worden letterlijk buiten spel gezet. Er is geen kwalitatieve evaluatie, geen evaluatie van kosten en baten, geen overleg met de betrokken partners (de meeste met jarenlange ervaring). En er is al helemaal geen sociaal overleg.”
De werknemers uit de asielsector, die onder meer in dienst zijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International, Ciré en Rode Kruis Vlaanderen, zijn verbouwereerd. “Tot op de dag van vandaag is ons werk absoluut nodig”, zo onderstrepen ze. “Nooit zijn er wereldwijd zo veel mensen op de vlucht geweest. Momenteel zitten in Griekenland naar schatting meer dan 50.000 asielzoekers vast in vaak mensonterende omstandigheden. De buurlanden van Syrië vangen bijna 5 miljoen mensen op, bijna 3 miljoen vluchtelingen zitten in Turkije. Families raken tijdens de vlucht gescheiden van elkaar. Echtgenotes, papa’s, mama’s, die erin slagen om België te bereiken, moeten soms jaren wachten voor zij hun dierbaren, die ergens in Griekenland of Turkije vastzitten, terug zien. Dit allemaal terwijl ons land de daling van het aantal nieuwe asielaanvragers toejuicht, de verantwoordelijkheid van zich afwerpt en de asielopvang inkrimpt.”

Veel kennis en ervaring

Er is en blijft nood aan het werk en de kennis van het personeel uit de asielopvang, ongeacht of het gaat om collectieve of individuele opvangstructuren. “Wij streven naar kwalitatieve opvang, aangepast aan de noden van de bewoners”, stellen de werknemers. “We zorgen ervoor dat mensen die in ons land veiligheid komen zoeken ook in een veilige omgeving terecht komen. Wij begeleiden hen door complexe juridische procedures en wij helpen hen om de eerste stappen in onze maatschappij te zetten. We staan ook de bewoners bij die niet in ons land mogen blijven en voor de vaak moeilijke beslissing van een terugkeer staan. Nu riskeren velen van ons hun job te verliezen.”
De bonden wijzen erop dat het beleid eerder al dezelfde fout maakte: de asielopvang werd vroeger al drastisch ingekrompen om niet lang daarna weer in alle haast op zoek te gaan naar opvangplaatsen. “Ervaren medewerkers worden ontslagen, en soms een paar maanden later opnieuw aangeworven met slechtere arbeidsvoorwaarden. Soms gaat de opdracht naar privéfirma’s zonder enige ervaring in de sector. Al te vaak allemaal ten koste van de kwaliteit van de opvang voor de bewoners.”
In de jongste maanden steeg het aantal asielaanvragen in België opnieuw licht. De nood aan solidariteit wereldwijd en op EU-niveau is nog altijd groot; solidariteit met de asielzoekers, met landen buiten de EU en met andere EU-lidstaten.
“Wij vragen aan de regering om haar beslissing bij te stellen”, onderstrepen bonden en werknemers. “Deze keer op basis van een transparante evaluatie en een goed doordacht plan, waarbij de kwaliteit van de asielopvang, de rechten van de werknemers en de rechten van de asielzoekers voorop staan.”
Om hun boodschap kracht bij te zetten nemen werknemers uit de asielopvang morgen samen deel aan de grote vakbondsbetoging in Brussel. Verzamelpunt: Antwerpsesteenweg 34, 1000 Brussel om 10.30u.
Sofie Ostyn, secretaris bij de vakbond LBC-NVK
Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris BBTK Social-Profit