Mylan

mylan

Personeel draait op voor twijfelachtige strategische beslissingen

De farmaceutische onderneming Mylan heeft op 7 december een intentie tot collectief ontslag bekendgemaakt. Nadat Mylan Meda Pharma had overgekocht, een concurrent met een belangrijke omzet, besliste het bedrijf om een deel van zijn werknemers te ontslaan. Vakbonden en personeel zijn niet te spreken over de manier waarop de sociale dialoog wordt gevoerd. Dat kan én moet veel beter, vinden de bonden.
Ondanks de goede financiële gezondheid van deze multinational werd een ‘inspanning op de loonmassa’ gevraagd aan de volledige groep, en meer specifiek aan Europa. De werknemers betalen nu het gelag voor twijfelachtige strategische beslissingen, voornamelijk gericht op investeringen op het Amerikaanse vasteland.
Bovendien riep de directie op 26 januari het personeel bijeen voor een verplichte vergadering. Op die vergadering werd onjuiste informatie verspreid over de lopende procedure en werden voorstellen gelanceerd waarover niet werd gepraat tijdens de onderhandelingen met de werknemersafvaardiging. Dit terwijl nog verschillende data in de overlegagenda gepland waren komende week. Deze politiek van eenzijdige communicatie van Mylan zet de sociale dialoog sterk onder druk. Voor zowel de werknemers als hun vertegenwoordigers is het vertrouwen ernstig geschaad.
De werknemers zijn zwaar ontgoocheld en eisen dat de sociale dialoog opnieuw correct kan worden gevoerd. In de jongste maanden gaven de werknemers nog altijd het beste van zichzelf, ondanks de moeilijke omstandigheden. Zij verwachten dat deze inspanningen erkend en gerespecteerd worden.

Chantage

Spijtig genoeg zijn reorganisaties niet zo zeldzaam in de farmaceutische sector. De aanpak van Mylan is wel ‘nieuw’. Sinds het begin van de procedure hangt een zwaard van Damocles boven het hoofd van de werknemers. Het aantal aangekondigde ontslagen ging van 42 naar 38 en dan naar 30, op voorwaarde dat de ontslagen konden van start gaan op 1 maart. Dezelfde chantage wordt nu gebruikt om de ontslagvergoedingen te bepalen, in de veronderstelling dat die zullen volstaan om de sociale gevolgen af te kopen.
Werk is niet even een aanpassing in de marge. Het gaat hier om gekwalificeerde werknemers die soms tientallen jaren wijdden aan het bedrijf, ten koste van hun privéleven. In diverse delen van ons land zijn families betrokken en worden ze met werkloosheid geconfronteerd.
Er is heel veel onbegrip voor de manier waarop het overleg wordt gevoerd. Diverse alternatieven zijn denkbaar om in te spelen op de verzuchtingen van de sector. Maar Mylan houdt vast aan de aloude ‘remedie’, snoeien in het personeel. 
De directie wil vooral de winsten en de belangen van de aandeelhouders beschermen. Ten koste van een efficiënt en duurzaam personeelsbeleid.
Op de personeelsvergadering van vrijdag 27 januari hebben de werknemers zich geschaard achter de eisen van hun werknemersvertegenwoordigers. Deze week zullen diverse acties plaatsvinden.
De werknemers en hun vakbonden eisen een constructieve sociale dialoog en een opening om de onderhandelingen constructief te hervatten.