Vinçotte

FEB 15

Dwingende oproep van werknemers Vinçotte aan hun directie

vincotte

“Luister naar jullie eigen ervaringsdeskundigen op het terrein!”

NATIONALE ACTIE VINCOTTE
OP 17 FEBRUARI VANAF 11.00u 
Actie en sociale onrust bij Vinçotte, het stabiele, rustige en betrouwbare grootste controle-organisme van België: het is ongezien! Trouwe werknemers geven er de brui aan en komen samen vanuit heel het land om hun ontevredenheid uit te schreeuwen tot ze worden gehoord! Zij willen inspraak in de ingrijpende veranderingen die de directie wil doorvoeren. Ze willen dat er rekening wordt gehouden met hun terreinervaring.
Vinçotte is een zuiver Belgisch bedrijf en het grootste controle-organisme van België met bijna 1.700 werknemers in eigen land en zowat 1.000 personeelsleden in de buitenlandse vestigingen. Het bedrijf is financieel gezond en de positie op de inspectiemarkt is en blijft stabiel. Vinçotte is opgebouwd rond een vzw-structuur en heeft geen aandeelhouders of notering op de beurs. Veiligheid mag immers niet worden gecommercialiseerd ten koste van kwaliteit en veiligheid. Waarom dan ingrijpend, eenzijdig en onbesuisd de structuren veranderen?

Veranderingsproject

Op 1 januari 2017 werd met het ‘Veranderingsproject Vinçotte 3.0’ gestart. Het gevolg is een lawine aan operationele en praktische problemen. De moeilijkheden zijn zo verontrustend dat werknemers bang zijn dat het voortbestaan van Vinçotte en de toekomst van 1.600 gezinnen in het gedrang komen als er niet wordt bijgestuurd. Het veranderingsproces is eenzijdig opgedrongen, zonder voorafgaande communicatie, zonder sensibilisering, zonder overleg met de verkozen werknemersvertegenwoordigers, zonder te luisteren naar de ervaring van de eigen werknemers, zonder rekening te houden met de verwachtingen van de klanten. Het is dus een ambitieuze, maar onwerkbare en onrealistische theoretische tekening zonder enige voeling met het terrein. 
Zo worden de inspectieopdrachten sinds 1 januari chaotisch of zelfs helemaal niet verdeeld. Heel wat inspecteurs krijgen weinig of geen opdrachten, andere worden ermee overspoeld.  Die situatie is op korte termijn onomkeerbaar, zonder fundamenteel bij te sturen op het vlak van de werkverdeling. Het personeel vraagt een hertekening, een degelijk plan dat rekening houdt met de feitelijke situatie op het terrein. De directie moet gewoon luisteren naar de mensen die kennis van zaken hebben!

Duurzame toekomst graag

Vakbonden en werknemers zijn niet gekant tegen een veranderingsproces àls dit hun Vinçotte een duurzame toekomst geeft. Wij ijveren voor  de nodige sociale accenten om alle personeelsleden te laten meewerken aan de verdere ontwikkeling van wat vandaag nog het grootste controleorganisme van het land is. Wij eisen respect voor het sociaal overleg!
50 Belgische jobs zijn en blijven bedreigd. De afdelingen Asbestcontroles en Bodeminspectie en de laboratoria zijn gedoemd om te verdwijnen. De potentiële verkoop van een aantal diensten en activiteiten weegt loodzwaar op de motivatie van de betrokken werknemers en hun collega’s. De concrete toenadering van een overnemer voor het mechanisch labo is een sociaal fiasco, onder meer wegens de verdere verplaatsing van meer dan 40 kilometer voor werknemers, die geen keuze hebben om mee te gaan. Dit wekt wantrouwen, zeker bij de werknemers van wie de activiteiten ook te koop staan. Vinçotte heeft nood aan gemotiveerde werknemers. Die vind je ook in de afdelingen die te koop staan, maar ze mogen intern niet solliciteren, en dat terwijl het bedrijf tientallen werkaanbiedingen niet ingevuld krijgt. We begrijpen nog altijd niet waarom Vinçotte activiteiten en personeel van de hand wil doen die even rendabel zijn als alle andere activiteiten en waarmee we tot de besten op de markt behoren. 
De totale afstoting van de buitenlandse activiteiten staat nog altijd op het programma. In de buitenlandse activiteiten staan 800 jobs op de helling: de vestigingen in Algerije, Australië, Canada, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Oman, Slovakije en de Verenigde Arabische Emiraten worden immers integraal gesloten.

Vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging bestaat niet meer bij Vinçotte! Nochtans is dit het actieve orgaan waar de onderhandelingen moeten worden gevoerd en waar werknemers individuele bijstand kunnen vragen. Per 100 werknemers kon het personeelslid van Vinçotte altijd rekenen op de bijstand van één vakbondsafgevaardigde. De directie wil dat eenzijdig afbouwen tot 1 afgevaardigde per 250 werknemers. Overleg met de afgevaardigden die het personeel vertegenwoordigen is daarom sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Het personeel eist het herstel van de vakbondsafvaardiging, met een representatieve vertegenwoordiging van afgevaardigden! De werknemers willen inspraak en overleg!
Hun actie steunt op een positieve boodschap: het personeel wil veranderingen in het bedrijf steunen als dit op een sociaal aanvaardbare manier, met realistische doelstellingen en binnen een realistische termijn wordt uitgetekend. De werknemers geven deze boodschap aan de directie: “Ons product is “veiligheid”, spring er zorgzaam mee om!”