Repressie tegen vakbonden in Bangladesh

FEB 15

Repressie tegen vakbonden in Bangladesh loopt weer de spuigaten uit

bangladesh

Vakbeweging gaat langs bij ambassadeur in Brussel

Het zit nog altijd goed scheef met de sociale verhoudingen in Bangladesh. De machthebbers in het land bestoken de vakbonden met groot geweld. Kantoren van vakbonden worden beschadigd en geplunderd, vakbondsleiders zijn aangehouden en opgesloten, werknemers en vakbondsvrijwilligers verschuilen zich uit schrik voor wat hen kan overkomen. De Europese en internationale vakbonden steunen hun collega’s in Bangladesh. Morgen, donderdag, sturen ze een delegatie naar de Bengaalse ambassade in Brussel.
De bal ging aan het rollen toen er enkele dagen voor Kerstmis een staking uitbrak bij een textielonderneming in Ashulia, niet ver van de hoofdstad Dhaka. Al gauw kreeg deze staking navolging in andere bedrijven uit de regio. De stakers eisten betere lonen.
De Bengaalse werkgeversfederatie en de autoriteiten lijken geen gehoor te willen geven aan de terechte verzuchtingen van de stakende werknemers. Zij trachten met harde hand de werknemersprotesten en de acties van de vakbonden de kop in te drukken. Onlangs werden 9 vakbondsleden gearresteerd. Ze werden nadien vrijgelaten, maar de aanklacht tegen hen bleef gehandhaafd.

Internationale steun

De vakbondskoepels UNI en IndustriALL laten hun Bengaalse collega’s zeker niet in de steek. Samen met de internationale vakbeweging schieten ze in actie om de Bengaalse bonden te steunen. Sinds december zijn al meer dan 35 vakbondsleiders, vakbondssecretarissen en vakbondsleden aangehouden omdat ze deelnamen aan de protesten.
“Wij vechten terug om de vrijlating van de opgesloten mensen af te dwingen”, zegt Philip Jennings, algemeen secretaris van UNI Global Union. “De regering stelt zich oneerlijk en arrogant op. Uiteindelijk is deze repressie zeer schadelijk voor een exportsector die veel geld verdient voor Bangladesh.”
Ook Valter Sanches, algemeen secretaris van IndustriALL, wil dat er een einde komt aan de brutale repressie tegen de vakbeweging in Bangladesh. “De regering moet alle aanklachten laten vallen en moet iedereen vrijlaten die nog vast zit. Ze veegt voortdurend haar laars aan de internationale wetten over de rechten van vakbonden en werknemers. Dat houdt een ernstig risico in voor de Bengaalse kledingindustrie, die heel waardevol is voor Bangladesh.” 
“De rechtmatige eis voor loonopslag in de kledingsector in Bangladesh mag niet worden onderdrukt door vakbondsleiders vast te zetten en actievoerders te ontslaan”, stelt Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris van de LBC-NVK. “Syndicale rechten zijn mensenrechten en daardoor universeel. De LBC-NVK steunt de Bengaalse kledingwerkers in strijd voor hun vakbondsrechten.”

Campagne

UNI Global Union coördineert nu een campagne onder de noemer #EveryDayCounts. IndustriALL en ITUC werken mee aan deze campagne.
Morgen, donderdag, gaat een delegatie van de vakbeweging langs bij de ambassadeur van Bangladesh in Brussel. Ook de LBC-NVK en de Schone Kleren Campagne nemen deel aan de actie. De vakbondsmensen hopen een gesprek met de ambassadeur te kunnen hebben. Als dat niet lukt, geven ze een brief af.
Internationaal wordt nu opgeroepen om zoveel mogelijk acties hierrond te organiseren in of rond het weekend van 25 en 26 februari. In dat weekend houdt de Bengaalse werkgeversfederatie een ‘event’ om hun land te promoten als producent van kleding en textiel. De Bengaalse vakbonden voeren zelf actie op 24 februari.