Illegaal ontslag bij Fujitsu

fujitsu
Quasi exact twintig jaar na Renault Vilvoorde, is Fujitsu Technology Solutions donderdagnamiddag 16 maart éénzijdig gestart met het uitvoeren van een collectief ontslag zonder enige vorm van overleg, op bevel van de relatief nieuwe Franse “managing director” Yves de Beauregard.
Binnen de IT dienstensector profileerde Fujitsu Technology Solutions zich tot voor kort als het meer sociaal verantwoorde bedrijf. Zo was het de enige grote PC-producent die nog in de EU produceerde, of werden sommige outsourcing contracten zelfs niet aangegaan omwille van de sociale implicaties.
Sinds het aantreden van de Beauregard is het snel bergaf gegaan. Zo kent Fujitsu vandaag illegale nachtarbeid, geknoei met onderaanneming en al dan niet echte zelfstandigen op zelfs gevoelige dossiers als de Europese Commissie en worden de bedrijfs-cao’s nog zeer zuinig gelezen.
Woensdag 15 maart werd de Ondernemingsraad in spoed samengeroepen. De directie kondigde een hele reeks ontslagen, outsourcings en diens meer aan. Al snel werd duidelijk dat de aankondiging valt onder de criteria van de Wet Renault en dat Fujitsu deze procedure niet heeft opgestart. Vooraleer de debatten rond het business plan, de alternatieven, de selectiecriteria en de modaliteiten te kunnen aanvatten, werd de vergadering geschorst en vandaag hernomen.
Deze ochtend stelde de directie het probleem te hebben opgelost. Zij meende tijdens de nacht het organigram van de onderneming te hebben gewijzigd en verzocht de intentieverklaring te vervangen. Met een nieuwe identieke intentie meent de Beauregard de Wet Renault te hebben opgeheven voor Fujitsu. Daarna weigerde de man enige concrete informatie te verschaffen en stelde dat de te ontslagen mensen al vast liggen en er trots op te zijn de hogere directie te hebben overtuigd geen sociaal plan af te sluiten omdat hij daar tegen is (sic). Zelfs het minimale overleg in geval van “gewone” ontslagen en de werkzekerheids-cao van een deel van het personeel werden ter zijde geschoven. De Beauregard is niet onder de indruk van de Belgische sancties bij sociale misdrijven. Verontwaardigd over zo veel laatdunkendheid en gebrek aan elementair respect voor de Belgische wetgeving, schorsten de werknemersleden de vergadering van OR.
De Beauregard is daarop deze middag meteen over gegaan tot het uitvoeren van het eerder aangekondigde collectief ontslag, waarbij zelfs afwezige werknemers met een smoes naar kantoor werden geroepen om op staande voet ontslagen te kunnen worden.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront ziet met verstomming hoe 15 jaar sociaal verantwoord ondernemen door één wijziging in het management kan omslaan in wetteloosheid en harde sociale afbraak. Wie een verantwoorde IT leverancier zoekt, heeft het sinds vandaag weer iets moeilijker.
De werknemersleden van de Ondernemingsraad zullen Fujitsu in gebreke stellen voor het niet respecteren van de Wet Renault en beraden zich volgende week met het personeel over de verdere stappen. Wij roepen de Belgische en Europese overheden op om zowel als toezichthoudende overheid en als klant niet lijdzaam toe te zien, maar gepast en snel op te treden.