Banken

APR 21

Vakbond schrijft nota over omgang met digitalisering

you

Grote uitdagingen bij banken en verzekeraars

De LBC-NVK start vandaag, samen met de andere vakbonden, in vele sectoren met het tweejaarlijkse sectoroverleg. Voor de vakbonden is het uiteraard belangrijk om de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers voort te verbeteren. In de financiële sectoren worden de vakbonden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd als gevolg van de toenemende digitalisering en automatisering.
De tweejaarlijkse sectoronderhandelingen sluiten aan bij het Interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018. Ook de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk is een factor die meespeelt.
Met name in de financiële sectoren zorgt de digitalisering voor nieuwe uitdagingen en leidt ze tot nieuwe vragen. Hoe zeker is de gemiddelde bank- of verzekeringsbediende nog vandaag en morgen van zijn job wanneer er chatbots – softwarerobots die kunnen communiceren met een klant –  opduiken? Wanneer algoritmes menselijk werk dreigen over te nemen? Hoe zeker is een werknemer nog van zijn job wanneer zijn huidige vaardigheden en bekwaamheden aan waarde verliezen in de toekomst? Wie draagt daar welke verantwoordelijkheid en moet het beschikbare werk niet slim worden herverdeeld? 
Hoe beschikbaar moet een adviseur kredieten of beleggingen in een bank zijn in een wereld waarin de klant, ‘met dank’ aan de onlineverkoop, gewend is om altijd en overal via zijn smartphone vrijwel meteen aan zijn trekken te komen? Zaterdag of zondag, het maakt niet uit. Heeft deze adviseur nog een meerwaarde in een markt waarin ook ‘robo-advisors’, snel toegankelijk via de smartphone, hun opwachting maken? 
LBC-NVK Financiën gaat de uitdagingen niet uit de weg en heeft de visienota ‘Sociaal Digitaal’ geschreven.  
Voor de lezer/journalist met weinig tijd: werkgever, investeer, in overleg met de sociale partners, tijdig in uw menselijk kapitaal door iedere werknemer, jong of minder jong, ervaren of minder ervaren, proactief de nodige competenties bij te brengen die nodig zijn in een meer digitale omgeving. Behoud maximaal de tewerkstelling door, waar organisatorisch mogelijk, een aantrekkelijker statuut in te voeren via bijkomende arbeidsduurvermindering. Dit geeft de werknemer de kans om het werk in een snel evoluerende en heel concurrentiële context langer vol te houden in combinatie met zijn privé-omgeving. Voorzie collectieve afspraken rond arbeidstijdregistratie en maak het ook mogelijk om deze werkuren op een heel laagdrempelige, flexibele manier op eventuele vraag van de werknemer op te volgen. Tot slot: stel zelf, in samenspraak met alle sociale partners op sectorvlak, grenzen aan de beschikbaarheid van uw werknemers. Een werkgever die voor dit alles oog heeft en dit ook in de praktijk brengt, heeft een streepje voor op een arbeidsmarkt waar maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor élke werknemer geen loze belofte blijft.  
Elke Maes (banken)
Vic Van Kerrebroeck (verzekeringen)