Vinçotte

APR 21

Sociaal drama bij Vinçotte

Vincotte

195 Belgische jobs bedreigd, alle collectieve arbeidsvoorwaarden van tafel geveegd!

Op 21 april 2017 kondigde op een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad de intentie tot ontslag aan van 195 Belgische jobs en deelde dhr. Croon ook nog mee dat de meeste arbeidsvoorwaarden die collectief ooit werden bedongen simpelweg opgezegd werden. 
Wij zijn beschaamd in de plaats van de directie: VINCOTTE, shame on you! Het project Vinçotte 3.0 diende alle werknemers van dit bedrijf naar een nieuwe en voorspoedige toekomst te leiden. Dit fameuze plan Vinçotte 3.0, dat sinds 1 januari eenzijdig zonder enige vorm van overleg werd ingevoerd, was dus de voorbereiding van een koude reorganisatie.
Opzeggen van de collectieve akkoorden betekent dat alle werknemers van Vinçotte onmiddellijk betrokken worden bij deze ongeziene drastische maatregel. De bijkomende vakantiedagen, regelingen rond verplaatsingstijd / arbeidstijd, rond korte ziekte, kortom rond de sociale voordelen bij Vinçotte verdwijnen in de vuilbak. Akkoorden die in een veilig en respectvol sociaal klimaat werden overeengekomen, samen met de sociale vrede schuift de directie alles zonder scrupules aan de kant.
De houding, van de CEO (Marco Croon), de directie en de raad van bestuur (waarvan de heer Luc Lallemand voorzitter is), is schandalig. We stellen echter vast dat het personeel aan het lijntje werd gehouden en dat ondertussen de boel verknald werd. Massa’s geld worden verspild en het personeel betaalt de rekening!
Het personeel is ontzet, woedend!
Gecoördineerd verzet komt vanaf 2 mei met algemene stakingen en acties.
Wij willen een degelijk overleg waarbij 195 jobs worden gered en wij willen behoud en respect voor alle collectieve akkoorden!