Vinçotte

APR 28

Vinçotters in verzet op 2 mei

vincotte

Staking in elke vestiging

Verzameling aan hoofdkantoor Vilvoorde 12 uur
Op 21 april 2017 kondigde op een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad de intentie tot ontslag aan van 195 Belgische jobs en deelde CEO Croon mee dat de meeste arbeidsvoorwaarden die collectief ooit werden bedongen simpelweg van tafel worden geveegd. 
De koude reorganisatie zonder enig respect voor de trouwe Vinçotter slaagt in als een bom! Deze directie, deze CEO Marco CROON, luistert niet naar de taal van overleg, naar de taal van de rede. 
Het kan anders, het moet anders: zonder ontslagen, zonder verlies van de verworven arbeidsvoorwaarden! 
Daarom leggen de Vinçotters massaal op 2 mei het werk neer!
Daarom komen de Vinçotters die dag  om 12u allemaal samen aan het hoofdkantoor te Vilvoorde! In solidariteit verenigd willen de Vinçotters hun directie de duidelijke boodschap geven:  “Weg met de koude meedogenloze toekomstvisie van Croon!” 
Het is tijd voor een toekomstplan Vinçotte waar plaats is voor iedereen.
Het is tijd voor degelijk sociaal overleg om werkbare afspraken te maken voor elke Vinçotter!
Elke Vinçotter verdient zijn job, zijn toekomst binnen een leefbaar bedrijf!
Het project Vinçotte 3.0 diende alle werknemers van dit bedrijf naar een nieuwe en voorspoedige toekomst te leiden. Dit fameuze plan Vinçotte 3.0 dat sinds 1 januari eenzijdig zonder enige vorm van overleg werd ingevoerd, was de voorbereiding van een koud hakbijlmanagement.
Opzeggen van de collectieve akkoorden betekent dat alle werknemers van Vinçotte onmiddellijk betrokken worden bij deze ongeziene drastische maatregel. De bijkomende vakantiedagen, regelingen rond verplaatsingstijd / arbeidstijd, rond korte ziekte, kortom rond de sociale voordelen bij Vinçotte verdwijnen in de vuilbak. Akkoorden die in een veilig en respectvol sociaal klimaat werden overeengekomen, samen met de sociale vrede schuift de directie alles zonder scrupules aan de kant.
De houding van de CEO (Marco Croon), de directie en de raad van bestuur (waarvan de heer Luc Lallemand voorzitter is), is schandalig. We stellen echter vast dat het personeel aan het lijntje werd gehouden en dat ondertussen de boel verknald werd. Massa’s geld worden verspild en het personeel betaalt de rekening!
Wij willen een degelijk overleg waarbij 195 jobs worden gered en wij willen behoud en respect voor alle collectieve akkoorden. De eerste algemene actie op 2 mei is slechts het begin van het verzet van de Vinçotters!