Brussels Airlines

OKT 26

Brussels Airlines organiseert dumping binnen eigen bedrijf

Brussels Airlines
Brussels Airlines werkt met de firma City Jet in onderaanneming voor bepaalde vluchten van haar netwerk. City Jet op haar beurt werkt in onderaanneming met de firma NOBOX voor het cabinepersoneel op deze vluchten. De firma NOBOX heeft haar hoofdzetel in Ierland.
Het cabinepersoneel dat bij NOBOX tewerkgesteld wordt, krijgt een contract aangeboden volgens Belgische wetgeving.
Twee maanden geleden contacteerden deze werknemers de vakbonden omdat hun contracten niet in regel zijn met de wet. Ze betalen niet het wettelijke minimum qua loon en de arbeidsvoorwaarden zijn onduidelijk. Deze werknemers verdien opmerkelijk veel minder dan hun collega’s van Brussels Airlines.
Opleidingen die hier in Brussel aan deze mensen worden gegeven, gebeuren via contracten die niet voldoen aan de Belgische sociale zekerheid. Betalingen gebeuren rechtstreeks vanuit Ierland op de rekening van de werknemers in kwestie zonder loonfiche. Momenteel zijn er mensen aan het werk zonder contract.
Sinds 2 maanden proberen de vakbonden een gesprek aan te gaan met de Firma NOBOX echter deze laatste weigert in gesprek te gaan met ons. Brussels Airlines werd al aangesproken over deze problematiek maar reageert niet.
Vandaag probeerden de vakbonden een gesprek aan te gaan met een vertegenwoordiger van de firma NOBOX naar aanleiding van een personeelsvergadering die laatstgenoemde firma zelf organiseerde. Vakbonden werden niet toegelaten in deze vergadering.  
Als vakbonden zijn wij het totaal niet eens met deze werkwijze en roepen alle partijen, inclusief Brussels Airlines, op om rond de tafel te zitten om deze problematiek te bespreken. Indien dit niet lukt zullen acties niet uit blijven!
De sociale inspectie werd meer dan een maand geleden op de hoogte gebracht van de problemen en voert nu een onderzoek.