Distributie

Uitbreiding flexi-jobs naar distributie ondergraaft normale tewerkstelling

Trump
Flexi-jobs alleen maar bij de bakker en bij de kleine kruidenier? Dat is wat de regering-Michel de bevolking wil doen geloven. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) legde het ook zo uit op tv. De werkelijkheid is wel totaal anders. Uit de documenten van de regering blijkt namelijk dat ook ketens als Carrefour, Delhaize, C&A en Ikea vanaf 1 januari 2018 een beroep zullen kunnen doen op flexi-jobbers. Geen goede zaak! Flexi-jobs zullen ook in de distributie de normale tewerkstelling ondergraven en bedreigen. En er zijn nog andere goede redenen om dit plan af te wijzen.
Even opfrissen. In de horeca maakte de regering eerder al flexi-jobs mogelijk, volgens haar 'om het zwartwerk in de sector te bestrijden'. Het was ook een beetje een zoenoffer omdat de horeca de invoering van de gevreesde 'witte kassa' moest slikken.
Nu heeft de regering besloten om flexi-jobs ook mogelijk te maken in de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, voedingszaken, grote kleinhandelszaken én warenhuizen. Het fenomeen dreigt dus nog sterk uit te breiden. "Bij de bakker of de kruidenier zal hier en daar nog wel sprake zijn van zwartwerk", zegt LBC-NVK-secretaris Kristel Vandamme. "Maar bij ondernemingen als Carrefour, Delhaize of Ikea is zwartwerk gewoon uitgesloten."

Extra uren: computer says no
De invoering van flexi-jobs in de distributie is voor de vakbond geen goede of verstandige zaak. "We praten hier over een sector met voornamelijk lage lonen en een heleboel deeltijds werk. De vakbond ijvert sinds vele jaren voor meer voltijdse arbeidscontracten in de sector, iets wat veel werknemers ook vragen en gewoon nodig hebben. Geregeld vragen wij in een aantal ondernemingen extra uren voor deeltijdse werknemers. Die vraag wordt stelselmatig afgewimpeld. Dan luidt het: computer says no. Liever dan maar een bankbediende die één keer per week komt bijverdienen in de Media Markt?"
"Werken met flexi-jobs zal voor de werkgever geen enorme besparing opleveren", aldus Vandamme. "Maar de flexi-jobs zijn wel een aanslag op onze sociale zekerheid, lees onze hele sociale bescherming: die zal het moeten uitzweten. Het zal niet zozeer draaien rond het wegwerken van zwartwerk. Wel zullen heel wat flexi-jobs in de plaats treden van de reguliere jobs die er wel zijn. Als een werknemer bij een onderneming vertrekt, is het risico niet denkbeeldig dat hij of zij zal worden vervangen door bijvoorbeeld twee flexi-jobbers die geen belastingen of sociale zekerheid op hun uren zullen betalen. Méér zelfs. De werkgevers dreigen dan tijdelijke contracten niet langer te verlengen, en mensen worden werkloos. Extra kosten voor onze sociale zekerheid, minder inkomsten voor Vadertje Staat. De gemeenschap zal zo twee keer opdraaien voor de invoering van flexi-jobs in de hele distributie."
De jongste jaren worden ze in de winkels al overstelpt met jobstudenten en stagiairs waardoor de normale tewerkstelling meer en meer in de verdrukking komt. En binnenkort komen daar dus nog de flexi-jobbers bij. "Wij maken ons zorgen over de tewerkstelling in de distributie en over de toekomst van deze sector", onderstreept Kristel Vandamme. "Laten we niet vergeten dat de distributie nog een bedrijfstak is die al jaren kansen geeft aan mensen die om uiteenlopende redenen vroegtijdig de schoolbanken hebben verlaten maar die wel heel wat in hun mars hebben."