Agentschap integratie en inburgering

OKT 4

Besparingen bij Agentschap Integratie en Inburgering bedreigen integratiewerk

agentschap inburgering
De ondernemingsraad van het Agentschap Integratie en Inburgering kreeg op maandag 2 oktober het trieste nieuws dat er een plan is om te herstructureren. Werknemers en vakbonden zijn enorm geschrokken van het geplande aantal ontslagen: niet minder dan 170 jobs staan op de helling! Dit betekent dat zowat 1 op 4 jobs op de helling staat.
"Wij wisten dat de extra middelen voor asiel maar tijdelijk waren", zeggen de vakbondssecretarissen Sofie Ostyn (LBC-NVK) en Jan Piet Bauwens (BBTK). "Maar sinds maandag is er sprake van een structurele inkrimping van het personeel, gelinkt aan efficiëntiewinsten die het fusietraject moet opleveren. Beide besparingen nu tegelijkertijd doorvoeren is voor ons onverteerbaar."
Uit de cijfers blijkt dat de instroom van nieuwe asielzoekers vermindert. Maar heel wat asielaanvragers worden ook erkend, met als gevolg dat de daling binnen inburgering zeker nog niet voelbaar is.
"Een inburgeringstraject helpt nieuwkomers om hun eerste stappen te zetten in de samenleving. Maar na 60 uren maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding moeten nieuwkomers op zoek naar werk, naar een woning, naar een school voor de kinderen. Ze komen terecht in een buurt in een stad of gemeente, in een vereniging, in een sportclub. Op dat moment wordt integratie een verhaal van lange termijn en een verantwoordelijkheid van iedereen. 
Het Agentschap Integratie en Inburgering zet in op het begeleiden van de nieuwkomer. Maar het heeft ook op basis van een decreet de taak om de organisaties en lokale besturen te adviseren en bij te staan in een samenleving die almaar diverser wordt. Net twee grote uitdagingen die in deze tijden nog dringender zijn geworden."
De vakbonden zijn bang dat de besparingen het integratiewerk in gevaar brengen en dat inburgering wordt gereduceerd tot een administratief proces. "Wij vragen ons ook af hoe we met veel minder werknemers een antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar de samenleving voor staat."
In 2015 was er een fusie-operatie. Sindsdien is de ondernemingsraad van het Agentschap intensief bezig met de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de werknemers. "In het sociaal overleg hebben we altijd constructief meegewerkt om zoveel mogelijk positiefs uit de fusie te halen", stellen Ostyn en Bauwens. "Het plan dat nu is aangekondigd voelt voor ons aan als een koude douche. De werknemers beleven al jaren heel woelige tijden. Nu komt daar nog een schep bovenop."
De bonden en alle werknemersvertegenwoordigers willen dat de directie van het Agentschap en de bevoegde minister - Liesbeth Homans (N-VA) - genoeg investeren, zowel in de werknemers als in de nieuwkomers. En niet zozeer in ICT. "We vragen rust in de organisatie en de ruimte die nodig is om de werknemers degelijk hun job te laten doen. Ze doen hun werk al jaren, met veel toewijding."