Contactcenters

OKT 25

Op naar contracten en banen van kwaliteit in contactcenters

Contactcenter-smiley groen groot
“Hallo, met Tine, hoe kan ik u helpen?” Behalve de voornaam die kan verschillen, wordt deze standaardzin door bedienden van contactcenters de hele dag door uitgesproken. Zij hebben een moeilijke job waarin de arbeidsvoorwaarden en de contractuele bepalingen alsmaar onzekerder worden. Steeds vaker maken de werkgevers gebruik (en misbruik) van uitzendarbeid om prestaties à la carte en lagere lonen te kunnen toepassen. Een rampzalige toestand die de arbeidsvoorwaarden onder druk zet. De vakbonden klagen deze praktijken aan. In de week van 23 oktober houden ze verschillende sensibiliseringsacties in de Belgische bedrijven waar dergelijke situaties voorkomen.
Stress en interim à volonté
De arbeidsvoorwaarden in de contactcenters zijn allesbehalve rozengeur en maneschijn. Het werkritme ligt hoog, het management zet de bedienden onder druk om maximaal te renderen, de contacten met de klanten zijn soms erg onaangenaam, ze moeten erg flexibel zijn qua uurroosters, ze zitten de hele dag op elkaar gepakt met een koptelefoon op het hoofd, enz. De bedienden worden echt zwaar op de proef gesteld.
De door de werkgevers aangeboden contracten zijn dan weer al te vaak onzekere contracten. De cijfers uit de laatste enquête over de top-100 van bedrijven die het grootste aantal uitzendkrachten tewerkstellen spreken boekdelen… Het zijn de contactcenters die de hoogste schavotjes van het erepodium bekleden.
De bedrijven van de sector aarzelen niet om massaal uitzendkrachten in te schakelen, onder meer via dagcontracten, waardoor ze over goedkope en hyperflexibele arbeidskrachten kunnen beschikken.
Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid aanpakken 
De BBTK, de LBC-NVK en de ACLVB vinden die ongelijke behandeling onrechtvaardig. Enerzijds omdat het gebruik van onzekere contracten de arbeidsvoorwaarden van de vaste werknemers in de bedrijven onder druk zet. En anderzijds omdat het niet eerlijk is dat de uitzendkrachten niet dezelfde rechten als hun collega’s genieten en vaak in een situatie van eeuwige werkonzekerheid verkeren. Het gebruik van onzekere contracten is enkel toegelaten in een beperkt aantal situaties en voor een korte duur.
Als vakorganisaties willen wij ons inzetten om de zaken te verbeteren. Vanaf 23 oktober voeren wij een week lang actie in de Belgische contactcenters. Bedoeling is om de bedienden bewust te maken van het belang van syndicale vertegenwoordiging om deze wantoestanden effectief te kunnen bestrijden maar ook om het grote publiek het verborgen gezicht van de contactcenters te tonen.