Ouderenzorg

Inzetten op meer personeel voor welzijnsondersteuning in de ouderenzorg

Rusthuis1
Vandaag werden door Minister van Welzijn Vandeurzen de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het leven van bewoners van woonzorgcentra bekendgemaakt.
Tussen 2014 en 2016 werden ouderen zonder cognitieve problemen bevraagd.
Positief aan de resultaten van het onderzoek is dat de onderzochte groep ouderen zich goed voelt en privacy, veiligheid en respect ervaart in het woonzorgcentrum. Belangrijkste verbeterpunten blijken zinvolle daginvulling en de interpersoonlijke, emotionele relaties, zowel tussen bewoners onderling als tussen bewoners en personeel.
Het tekort aan personeel is de belangrijkste oorzaak van deze verbeterpunten. Een bevraging van LBC-NVK (2015) en ACV Openbare Diensten (2016) bij de werknemers van de Vlaamse woonzorgcentra leert onder andere dat werknemers te weinig tijd ervaren voor sociaal contact met de bewoners. De gestegen zorgzwaarte (ook door de stijging van de bewoners met cognitieve problemen) veroorzaakte een sterk gestegen werkdruk bij het personeel. Dat blijkt ook uit de werkbaarheidsmonitor van de Serv (2017).
Als LBC-NVK (ACV) vragen we:
  1. Verdere en versnelde investering via een meerjarenakkoord voor bijkomend personeel om de gestegen zorgzwaarte op te vangen;
  2. Inzetten in bijkomende functies voor animatie;
  3. In de vernieuwde personeelsnormen voor de toekomstige ouderenzorg moet meer ruimte zijn voor functies die het welzijn van de bewoners ondersteunen. Het moet gaan om bijkomende handen op de werkvloer.