Nee aan de flexi-jobs

JAN 17

Geen jobs in solden, geen plaats voor flexi-jobs!

Op woensdag 17 januari voeren de vakorganisaties BBTK-SETCa, CNE-LBC-NVK en ACLVB-CGSLB actie aan de hoofdzetel van Comeos (de werkgeversfederatie van de handel). Eind vorig jaar vonden al een aantal acties plaats om de regering aan te sporen om een einde te maken aan haar plannen om de arbeidsmarkt nog flexibeler te maken. In deze soldenperiode waarin massaal wordt gekocht (en waarin de werknemers van de handel niet weten waar hun hoofd staat), stuurt het gemeenschappelijk vakbondsfront de werkgevers een duidelijke boodschap: geen sprake van dat wij meestappen in het onverantwoordelijke spel van de politici. De banen en arbeidsvoorwaarden in de handel worden niet in de uitverkoop gezet. In alle bedrijven van de sector zullen de vakbonden zich heftig verzetten tegen de invoering van elk statuut van flexi-jobber. 
Nieuw product aan kleine prijzen: de flexi-jobber 
Ter herinnering, in het zomerakkoord heeft de regering besloten om een gloednieuw soort werknemer op de markt te brengen: de flexi-jobber. Die is niet duur, makkelijk inzetbaar, zeer flexibel en je hoeft hem alleen in te schakelen wanneer je hem nodig hebt...  
In de praktijk kunnen de werkgevers van de handelssector voortaan naar eigen wens ar-beidskrachten van buitenaf inzetten (d.w.z. werknemers die minstens 4/5 bij één of meer andere werkgevers werken). Ze moeten met hen niet eens een volwaardig contract sluiten, maar louter een kaderovereenkomst die een – zeer laag – flexi-loon, een pseudo-functie en de wijze van oproeping vastlegt. 
Wanneer nodig kan de werkgever die werknemer inzetten om de gaten te vullen en that’s it. 
Rampzalige gevolgen voor werknemers in de handel…
De werknemers (die al erg flexibel zijn) zullen dat in de toekomst nóg meer worden. Ze zullen ook nog wat slechter bij kas komen te zitten en (op verzoek) opgetrommeld kunnen worden, dat alles voor een onvolwaardig werknemersstatuut. En de vaste werknemers zullen hun hoop op een voltijdse job zien vervliegen. Dit zal naar nóg meer onzekerheid voor iedereen leiden.
De regering voegt er voor de werkgevers nog de mogelijkheid aan toe om nacht- en zondagswerk heel gemakkelijk uit te breiden, zonder inspraak voor de vakorganisaties.
Korting op de arbeidsvoorwaarden: alles moet weg 
Altijd leuk om van grote kortingen te kunnen profiteren… Toch als het over producten gaat (zoals momenteel het geval is in deze koopjesperiode) en niet over arbeidsvoorwaarden. 
De flexi-jobs zijn dus allerminst een goede zaak! Hierdoor krijgt iedereen meer onzekerheid voorgeschoteld. 
Op 17/01 organiseren de vakorganisaties een sit-in voor de hoofdzetel van een andere gesprekspartner: Comeos, de federatie van werkgevers in de handel. De regering blijft halsstarrig vasthouden aan haar plannen en was niet voor rede vatbaar (ondanks een aantal vakbondsacties die we vorig jaar hebben gehouden). In dit geval willen we de zaken ook duidelijk stellen voor de werkgevers: de vakbonden pikken het niet dat de arbeidsvoorwaarden in de handelssector net als de prijzen gekelderd worden. Werknemers moeten uitzicht kunnen blijven hebben op voltijds werk van onbepaalde duur met degelijke barema’s.
In alle bedrijven van de sector zullen de vakbonden zich stellig verzetten tegen elke poging om flexi-jobs in te voeren. Een goed verstaander…