Actie bij Vinçotte

JAN 17

De CEO van Vinçotte mag blijkbaar woordbreuk plegen

vincotte
Half december werd de reorganisatieprocedure bij Vinçotte, actief in inspectie, veiligheidscontrole en certificering, afgerond. Er werd een sociaal plan onderhandeld, er werden nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de werking van de syndicale afvaardiging en er werden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Op 21 december ging er een paritair comité door. In dit overlegplatform werd bevestigd dat ook een aantal werknemersafgevaardigden getroffen worden door deze reorganisatie. Dit betekent dat zij geen beroep kunnen doen op hun beschermingsvergoeding, maar onder hetzelfde sociaal plan vallen als de andere ontslagen werknemers.
Alle vakbonden zijn hierdoor gevat, maar voor LBC-NVK (ACV) is de tol bijzonder zwaar, zowel de nummer 2 als 3 van de syndicale werking hebben de onderneming moeten verlaten. De Heer Croon, CEO van Vinçotte wenste initieel ook de hoofdafgevaardigde van LBC-NVK in de reorganisatie op te nemen. Om twee redenen hebben we daar onmiddellijk neen op geantwoord. Enerzijds omdat de competenties die deze woordvoerder heeft, meer dan nodig zijn in de toekomst. Hij hoeft dus geen jobverlies te leiden en is op verschillende diensten inzetbaar. Anderzijds omdat het management op deze manier de volledige LBC-NVK delegatie zou onthoofden en een degelijke syndicale vertegenwoordiging van de collega’s door welke vakbond dan ook zou bemoeilijken. ACV is al geruime tijd de grootste werknemersorganisatie bij Vinçotte. 
Dhr. Croon gaf ons zijn woord dat er geen enkele woordvoerder betrokkken zou worden bij deze reorganisatie. Op de lijst van geïmpacteerde werknemersafgevaardigden die werd voorgelegd aan het paritair comité kwam inderdaad geen enkele woordvoerder voor. Luttele dagen nadat we tot een akkoord komen, wordt de LBC-NVK woordvoerder koudweg ontslagen.
De CEO van Vinçotte, Dhr. Croon, schuwt de zware woorden niet ‘die werknemersafgevaardigde moet eruit, hij moet eruit wegens zijn starre houding en zijn verzet’. Straffe taal over een  door de werknemers verkozen afgevaardigde, die hun stem al meer dan 20 jaar vertolkt en voor hen opkomt. Dit is voor ons contactbreuk van de zwaarste soort, een aanslag op de vakbondswerking en het opblazen van elk sereen overleg. Een houding onwaardig voor een bestuurslid van één van de grootste werkgeversorganisaties in ons land, Agoria. Vinçotte heeft aan de basis een VZW-structuur en geen aandeelhouders. Ze hebben een eigen Raad van Bestuur die bevolkt wordt door onder andere managers en bestuurders van toonaangevende bedrijven. Als woordbreuk plegen en het pertinent misleiden van vakbondsorganisaties de nieuwe tendens is, moeten we ons afvragen hoe deze bestuurders zich profileren in de eigen onderneming? 
We beraden ons de komende dagen om te kijken welke strategische acties we verder zullen ontwikkelen, tegenover welk  niveau. Momenteel voeren we actie voor het hoofdkantoor te Vilvoorde. De afgevaardigde heeft de nodige steun van zijn collega’s, van alle vakbonden, alsook van vakbondsafgevaardigden van andere ondernemingen.