Agentschap inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering: personeel in actie bij minister Homans!

agentschap inburgering
De werknemers van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering voeren op dinsdag 23 januari in Brussel actie aan het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister, Liesbeth Homans (N-VA). “Als het Agentschap 170 werknemers de laan wil uitsturen, is er veel méér aan de hand dan een verminderde asielcrisis”, zegt Sofie Ostyn, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK.
Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering schrapt in totaal 145 voltijds equivalente banen. Het gaat om jobs met een belangrijke maatschappelijke opdracht, en dat in een context die toch wel uitdagend en zorgwekkend is. Deze maatregel is gewoon schrijnend. Bovendien worden de werknemers ontslagen zonder afspraken en zonder verzachtende begeleiding. De blijvers krijgen geen perspectief en geen werkzekerheid.
Er is méér aan de hand
Natuurlijk zal de overheid zeggen dat het aantal asielzoekers in Vlaanderen is verminderd en dat het dan toch normaal is dat er ook minder personeelsleden nodig zijn bij het Agentschap Integratie en Inburgering. “Maar die redenering is kort door de bocht en misleidend”, stelt Ostyn. “Wie het zo simpel voorstelt, kent de waarheid niet. Er is veel meer aan de hand.”
De verminderde asielcrisis wordt aangehaald als motief voor de afbouw van 102 voltijds equivalente jobs. Maar daar bovenop wil de directie ook meer dan 45 mensen op straat zetten die niets met de asielcrisis te maken hebben! Het gaat om werknemers die nodig zijn in het kader van een structurele aanpak om nieuwkomers in te burgeren. Sofie Ostyn: “Een goed georganiseerde aanpak is een werk van lange adem, dat hoor je zowat overal. Maar wie meent dat écht als ook deze groep morgen moet vertrekken? Dan wordt het een kwestie van geloofwaardigheid en van politieke verantwoordelijkheid. De bijkomende ontslagen brengen de toekomst van de organisatie in gevaar.”
Miljoenen euro’s uitgegeven
Na de fusie in 2015 werd het Agentschap sterk uitgebouwd aan de top. Er zijn miljoenen euro’s uitgegeven aan consultancybureaus, externe studies, informaticasystemen en nieuwe dure directiefuncties. “Helaas is het nut daarvan in de werking nog niet merkbaar of bewezen”, zegt Ostyn. “Met deze centen had meer kunnen gebeuren, het liefst om concrete resultaten te bereiken.”
Terecht zijn de personeelsleden dan ook heel kritisch over de gang van zaken. Ze zijn ook uitermate bezorgd. “Kijk bijvoorbeeld naar de hervormde juridische dienst. Die bewijst enorm haar nut. Ze ondersteunt Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en lokale besturen en is dé referentie in de sector. En toch zou een kwart van de juristen moeten worden ontslagen?
Die structurele afbouw is ook gepland voor andere functies. Volgens de directie zijn er financiële problemen en moeten er dus veel meer mensen stoppen met hun job. “Als al die mensen hun werk niet meer doen, wat blijft er dan nog over van de werking? De basiswerking is resultaatgericht en meteen voelbaar in de praktijk. Veel kennis en expertise gaan onherroepelijk verloren. Net nu ze zo nodig is!”
“Lessen maatschappelijke oriëntatie stoppen, lokale besturen en partners verliezen hun contactpunt, nieuwkomers worden niet meer begeleid. De werking wordt verzwakt.”
De Vlaamse minister voor Inburgering, Liesbeth Homans, heeft al diverse keren onderstreept dat concrete en resultaatgerichte inspanningen nodig zijn om een echte inburgering en integratie te bevorderen. Zij moet het Agentschap de kans geven om een structureel kader te creëren om die opdracht te vervullen. “Als de minister echt vindt dat structurele inspanningen noodzakelijk zijn en als dat niet alleen maar mooie woorden zijn, dan is het nu tijd voor actie. Ze moet échte verantwoordelijkheid nemen. Zolang ze dat niet doet, is haar geloofwaardigheid bepaald twijfelachtig.”