Stakingsaanzegging bij IT-dochter van NMBS

20180222Ypto
Het personeel bij YPTO, de IT-dochter van de NMBS, is dermate verontrust dat er is besloten om een stakingsaanzegging in te dienen. De werknemers zijn uitermate ongelukkig met het gevoerde beleid, zeggen de vakbonden.
YPTO is voor 100% in handen van de nationale spoorwegmaatschappij NMBS. Op een algemene personeelsvergadering is met een overgrote meerderheid van stemmen besloten om de vakbonden een stakingsaanzegging te laten indienen. “Er zit spijtig genoeg niet veel anders op als we de directie willen dwingen om zich redelijk en fatsoenlijk op te stellen”, zeggen de vakbondssecretarissen Kris Vanden Bossche (LBC-NVK), Martin Willems (CNE) en Olivier Van Camp (BBTK-Setca).
Bij YPTO zijn er ongeveer 220 interne personeelsleden. In januari 2017 ging het nog om bijna 300 mensen. “Er is bij het personeel grote ongerustheid ontstaan”, leggen de secretarissen uit. “In mei vorig jaar kondigden de directie van YPTO en de NMBS aan dat er voor het leeuwendeel van de IT-activiteiten – nu geleverd door YTPO – een openbare aanbesteding (waarde: meer dan 250 miljoen euro) zou worden uitgeschreven. De directie tracht een positief verhaal op te hangen en spreekt sussende woorden. Maar de werknemers zijn allerminst gerustgesteld.”

Cao werkzekerheid

De vakbonden wilden met de directie praten over een cao werkzekerheid, maar dat voorstel werd helemaal van tafel geveegd. Er werd transparantie beloofd over de plannen en over de impact op de toekomstige IT-organisatie, maar ook daar kwam niets van in huis. En er is geen sprake meer van een opleidingstraject dat was toegezegd om de werknemers klaar te stomen voor de toekomstige uitdagingen.
De grote bedenker van het hele project, algemeen directeur Giovanni Palmieri, koos ondertussen voor de vlucht vooruit. Hij maakte bekend dat hij wilde overstappen naar de auto-importeur D’Ieteren. Het personeel blijft achter met erg veel vragen en onzekerheid.
Vermits de directie van YPTO en de NMBS doof en blind blijft voor de verzuchtingen van het personeel van de IT-dochter, kunnen de bonden niet anders dan in een hogere versnelling gaan en een mogelijke staking aankondigen. De stakingsaanzegging loopt tot 21 maart 2018, daarna zullen alle acties zijn gedekt.
Het is de hoop van de bonden om nog op tijd rond de tafel te kunnen zitten met de directie en zo alsnog een akkoord te bereiken dat de onvrede en de ongerustheid bij de werknemers wegneemt.