Win Your Pension!

LBC-NVK voert actie in Brussel tegen puntensysteem van de regering

winyourpension
De vakbond LBC-NVK, één van de beroepscentrales van het ACV, voert samen met het ACV op donderdag 19 april 2018 van 8.00u tot 10.00u actie tegen het puntensysteem dat de regering wil doorvoeren. Afspraak aan de Zuidertoren in Brussel (Sint-Gillis). "Het puntensysteem is een slechte zaak voor ieders pensioen", onderstreept Stefaan Decock, algemeen secretaris van de LBC-NVK. "Wij pleiten voor een waardig en menswaardig pensioenbeleid, en dat is er nu niet."
"Het is onaanvaardbaar om je pensioen te moeten laten berekenen op basis van punten", stelt Decock. In dit puntensysteem verzamelen werknemers punten zonder de waarde van die punten te kennen. “Die waarde zou je pas te weten komen op het moment dat je met pensioen gaat en zal afhangen van diverse variabelen: de werkloosheid op het moment van de pensioenaanvraag, de staatsschuld en de levensverwachting. Werknemers worden zo opgezadeld met extra onzekerheid. Dat is voor ons als vakbond onaanvaardbaar.”
Uw pensioen: een loterij?
De regering-Michel verwijst voor het puntensysteem graag naar landen zoals Zweden en Duitsland. “Maar net in die twee landen zijn de pensioenen flink gedaald”, zegt Decock. De asociale regeringsmaatregelen, alleen maar om het budget onder controle te houden, dreigen het wettelijk pensioen uit te hollen en vooral onzekerder te maken.” 
Bij de actie in Brussel zullen de LBC-NVK en het ACV onder het motto 'Win Your Pension' krasloten uitdelen en een tijdelijk informatieloket openen voor bezorgde burgers. "Deze liberale regering trok de wettelijke pensioenleeftijd op naar 67 jaar. Ze schafte de voordelige pensioenberekening af voor vastbenoemde ambtenaren én verstrengde de voorwaarden voor wie in aanmerking wil komen voor vervroegd pensioen. Als ze nu nog het puntensysteem erdoor jaagt, wordt de pensioenmiserie alleen maar groter voor de werknemers”, aldus Decock.
Nationale pensioenactie op 16 mei
De kraslotenactie anticipeert meteen op de nationale pensioenactie, op 16 mei 2018 in Brussel, in gemeenschappelijk front georganiseerd door het ACV, het ABVV en de ACLVB. Vanuit de LBC-NVK zullen werknemers actie voeren voor een wettelijk pensioen vanaf 65, een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag voor man én vrouw en de verwerping van het pensioen met punten. Ze vragen ook een dringende herwaardering van de laagste werknemerspensioenen.
Wil je graag een gratis kraslot ontvangen? Kom dan naar de actie op 19 april, van 8 uur tot 10 uur aan de Zuidertoren in Brussel.