Het personeel van Belfius Bank is verontwaardigd!

Belfius
Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 25 april staat het voorstel om de vergoeding voor de bestuurders, die geen lid zijn van het directiecomité, met 10% te verhogen.

Dit terwijl er voor het personeel geen sprake is van een loonsverhoging, integendeel.

Schitterende resultaten dankzij het personeel!

Dat de bank zo snel verrezen is uit de as van de Dexia-crisis heeft alles te maken met de dagdagelijkse inspanningen van de medewerkers. In nasleep van de crisis werd onder het beleid van de toenmalige CEO Jos Clijsters een afbouw in de tewerkstelling doorgevoerd. Het personeel leverde bovendien gemiddeld 5% loon in én er werd gesnoeid in tal van andere extralegale voordelen, zodat de personeelskosten met maar liefst 20% daalden. 
Dit wierp zijn vruchten af. Het resultaat van de bank steeg in 2017 met 23% en de cost-income ratio werd opnieuw verder teruggedrongen.
De bank bereikte hierdoor in 2017 al het resultaat dat pas vooropgesteld werd voor 2020.

Nooit genoeg?

Toch vindt de raad van Bestuur dat er nog bijkomende inspanningen dienen te worden geleverd om de loonkost nog verder te laten dalen. 
Al geldt dat laatste blijkbaar niet voor hen zelf! De bestuurders – onder het voorzitterschap van diezelfde Jos Clijsters – achten de tijd rijp om hun eigen salarisniveau terug op te krikken naar het niveau van voor de crisis, wat een opslag betekent van maar liefst 10%.

En wat voor het personeel?

Het personeel dat zich elke dag inzet om de klant centraal te stellen moet niet rekenen op het terugdraaien van de besparingen. Voor 2019 is er voor hen zelfs niet eens participatie in de winst van de bank voorzien. 
De bestuurders geven er de voorkeur aan om zelf te incasseren.
Wraakroepend, schandalig en hebberig!