Spontane staking bij beschutte en sociale werkplaats Aralea

AraleaLogo

Algemeen directeur waant zich alles gepermitteerd

Bij de vzw Aralea hebben het omkaderingspersoneel van de groendienst en het ondersteunend personeel vandaag het werk neergelegd. Aanleiding zijn de sterk gestegen werkdruk en vooral de onbehouwen opstelling van de algemeen directeur, die er niet voor terugdeinst om werknemers te beledigen en intimideren. Voor de werknemers is het nu welletjes geweest. De vzw Aralea in Brasschaat (nabij Antwerpen) is een beschutte en sociale werkplaats met vier afdelingen: de groendienst (hoofdactiviteit), verhardingen, Mikerf (kinderboerderij) en de cafetaria. In totaal werken er zo’n 250 werknemers, onder wie ongeveer 50 medewerkers die voor omkadering zorgen. De overige werknemers zijn arbeiders. De arbeiders zijn allemaal personen met een arbeidsbeperking die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. De arbeiders en het omkaderingspersoneel zijn het kloppende hart van Aralea.
De tewerkstelling van de arbeiders staat centraal, want zij kunnen hun maatschappelijke positie versterken door bij Aralea aan de slag te zijn. Om dit mogelijk te maken, is er nood aan ondersteuning, begeleiding en een aangepaste werkomgeving. De sector wordt gesubsidieerd om deze zorg te kunnen voorzien. De subsidies mogen niet dienen om de arbeiders tegen een lager loon in te schakelen op de gewone arbeidsmarkt. Het omkaderingspersoneel verzekert dagelijks de nodige ondersteuning en begeleiding.
Het beleid van de huidige algemeen directeur maakt dit allemaal stilaan onmogelijk. Bij Aralea primeert het economische almaar meer op de sociale realiteit van het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Als gevolg hiervan is de werkdruk erg gestegen, zowel bij de omkadering als bij de arbeiders, wat zich vertaalt in een groei van het aantal langdurig zieken.

Gebrek aan respect

“Een belangrijker probleem is het gedrag van de algemeen directeur die op respectloze wijze met zijn personeel omgaat. En dan hebben we het over roepen tegen werknemers, beledigen, intimideren”, zegt June Geuens, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK. “Diverse gesprekken leverden helaas niets op en de wantoestanden duren voort. Meer nog, onlangs werd een werkneemster zo ernstig door de algemeen directeur geïntimideerd dat het voor het personeel duidelijk werd dat er in actie moest worden geschoten.”
June gaat voort: “Op 17 augustus 2017 bezorgden de werknemers een open brief aan de raad van bestuur. Ze informeerden de bestuurders over de gang van zaken op de werkvloer en lieten weten dat het vertrouwen in de algemeen directeur ernstig was geschonden. Het personeel vroeg aan de raad van bestuur om gepaste maatregelen te treffen en om met het oog hierop dringend samen te zitten met een afvaardiging van de werknemers.”

Personeel moet zwijgen

In haar reactie zegt de raad van bestuur dat ze ‘de bezorgdheid van het personeel apprecieert’ en dat ze bereid is om aan tafel te gaan zitten. Maar tegelijkertijd bevestigt de raad van bestuur haar steun aan de algemeen directeur. Het personeel moet maar zwijgen, of er dreigen sancties.

En het wordt nog groffer. De zwaar geïntimideerde werkneemster werd door de algemeen directeur op staande voet ontslagen. Hoewel de werknemers in hun open brief uitdrukkelijk hadden gevraagd om niets te ondernemen tegen het personeel en zo het overleg een kans op slagen te gunnen. Zij was al bijna 20 jaar in dienst bij Aralea en was de vertrouwenspersoon. Naar aanleiding van al deze gebeurtenissen is een verzoening aangevraagd in het bevoegde paritair comité, voor het geval dat de gesprekken met de raad van bestuur niets zouden opleveren. Het omkaderingspersoneel van de groendienst en de ondersteunende diensten zijn ondertussen spontaan in staking gegaan. De arbeiders sympathiseren met de actie. De eisen van de werknemers zijn helder: de algemeen directeur moet Aralea verlaten en de ontslagen werkneemster moet opnieuw in dienst worden genomen.