Schoolrapport Bacquelaine

Vakbonden stellen hun 55-60-65-plan voor

Belfius
De LBC-NVK organiseert, in samenwerking met ACV Brussel, ABVV Brussel en ACLVB Brussel op vrijdag 29 juni om 8 uur een actie aan het kabinet van minister voor pensioenen Bacquelaine. Daar overhandigen ze hun 55-60-65-plan aan het kabinet. Een plan gebaseerd op de realiteit die mensen op hun werk ervaren. 
Op 55 jaar: mogelijkheid tot landingsbaan, met recht op een uitkering, mits 25 jaar beroepservaring. Bijvoorbeeld, 4/5de beginnen werken vanaf uw 55ste. 
  • Op 60 jaar: mogelijkheid om op SWT (voorheen brugpensioen) te gaan, zonder blijvende beschikbaarheid op de arbeidsmarkt
  • Op 65 jaar: uiterste pensioenleeftijd, voor iedereen
Het is in dit kader dat een discussie kan worden gevoerd over de criteria van de ‘zware beroepen’. Buiten dit kader streeft de overheid ernaar om werknemers aan het einde van hun loopbaan met elkaar te laten concurreren. 
Werken tot 67 is simpelweg onhoudbaar!
 Dat is het geval voor Isabella, tewerkgesteld via dienstencheques. En voor Luk, verpleger in een ziekenhuis. Dit is ook zo voor Mohammed, die voor een schoonmaakbedrijf werkt. En voor¬ Dorotha, die werkt in de gezinszorg.  
Hun getuigenissen en die van hun collega's zullen op vrijdag 29 juni om 8 uur (met een ontbijt) gehoord worden voor het kabinet van minister Bacquelaine.