Persberichten 2018

Een overzicht van de persberichten die de LBC-NVK in 2018 verstuurde
staking 15 december
Werknemers aangesloten bij paritair comité 200, het grootste paritair comité uit de privésector, voeren op 13 december actie voor betere vormingskansen aan de gebouwen van Unizo en het VBO in Brussel. 
Lees meer
2018
De vakbonden en werkgevers van bagageafhandelaar Aviapartner hebben deze ochtend een akkoord bereikt om de malaise bij het bedrijf aan te pakken, en zo een einde te maken aan de staking van 6 dagen op de luchthaven van Zaventem.
Lees meer
Rusthuis1
De werknemers van residentie ‘t Spelthof in Binkom (Vlaams-Brabant) trekken aan de alarmbel. Al maanden heerst in het woonzorgcentrum een schrijnend personeelstekort. Sinds maanden kaarten de vakbonden dit prangende probleem aan, maar nu is de maat vol.
Lees meer
AraleaLogo
Bij de vzw Aralea hebben het omkaderingspersoneel van de groendienst en het ondersteunend personeel vandaag het werk neergelegd. Aanleiding zijn de sterk gestegen werkdruk en vooral de onbehouwen opstelling van de algemeen directeur, die er niet voor terugdeinst om werknemers te beledigen en intimideren.
Lees meer
zomerakkoord
Naar aanleiding van het Zomerakkoord van de regering voert de LBC-NVK, de bediendencentrale binnen het ACV, een vurig pleidooi voor een andere koers in de beleidskeuzes waar iedereen beter van wordt.
Lees meer
European Ryanair Strike
Guide on the right to strike in Belgium and other countries: First European strike in Ryanair’s history, July 25th and 26th, 2018. FOR LABOR DIGNITY!
Lees meer
Non-Profit
De non-profitpoot van de vakbond LBC-NVK heeft op vrijdag 1 juni 2018 het ontwerp van sociaal akkoord voor de private non-profitsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering goedgekeurd. Met 537 miljoen euro wordt de koopkracht verhoogd, de kwaliteit van de zorg verbeterd en het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uitgebreid. 
Lees meer
lidl
Na de spontane staking van het Lidl-personeel in meer dan de helft van de winkels, bekijkt bediendenvakbond LBC-NVK of verdere acties ondernomen moeten worden. “Het ziet er steeds minder naar uit dat er spoedig verbetering komt. Het is vijf na twaalf,” benadrukt vakbondssecretaris Johan Lippens. 
Lees meer
Barema Betaalt Beter
Onderzoeker Xavier Baeten van de Vlerick Business School verklaart in de pers dat 'we boven onze stand leven' en dat 'wat we verdienen niet meer in verhouding staat tot onze productiviteit'. Als vakbond hebben we een heel andere kijk op deze kwestie.
Lees meer
dxc
De “nieuwe” directie van DXC Technology in Mechelen (ex-HP, nu ESB) kondigde aan om systematisch de meerderheid van de 45+te willen vervangen door “jonge teams”. Hoewel de Vlaamse Overheid op de hoogte is van de plannen van haar grootste IT-onderaannemer, kijkt ze de andere kant op.
Lees meer
herstructureren
Pieter Timmermans van het VBO zegt vandaag in De Standaard dat ‘herstructureren blijkbaar bij ondernemen hoort.’ Timmermans pleit voor een ‘transitiefonds’. Vreemd, want toen de vakbonden zo’n fonds een half jaar geleden bepleitten tijdens de sectoronderhandelingen in de dienstensector werd het idee door de werkgevers als ‘onbespreekbaar’ afgedaan.
Lees meer