Mercedes

JAN 18

Volgehouden acties werknemers leveren akkoord op bij Belgische poot Mercedes-Benz

mercedes
18 januari 2019
Bij de Belgische activiteiten van het automerk Mercedes-Benz is er in de voorbije nacht eindelijk een akkoord bereikt tussen werknemers en directie. Het akkoord kwam er na drie stakingsdagen, volgehouden actievoeren en lange onderhandelingen. De werknemers keurden vanochtend het akkoord goed op een algemene personeelsvergadering, meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront tevreden.
De Belgische directie nodigde gisteren de werknemersvertegenwoordigers uit om de gesprekken te hervatten. Ze wilden daar nieuwe voorstellen toelichten. Drie dagen lang organiseerde het personeel stakingspiketten om betere loonvoorwaarden af te dwingen.
Duidelijke vooruitgang
De directie hield eerst het been stijf maar zag zich uiteindelijk toch genoodzaakt om in te binden. Volgens het bereikte akkoord komen er maaltijdcheques voor de werknemers die geen firmawagen hebben. Er zal ook een 'cao 90' (loonbonus) worden gesloten voor werknemers die geen variabele beloning hebben. En voor de verkopers van tweedehandsvoertuigen wordt eindelijk een minimumloon gewaarborgd, met commissies die zullen variëren op basis van het soort voertuig, een collectieve premie per kwartaal en een jaarlijkse individuele premie.
Over de uitvoering van deze maatregelen zal worden onderhandeld nà het Autosalon van Brussel. Een timing ligt al vast. Uiterlijk eind juni moeten de nieuwe afspraken effectief worden toegepast.
Arbeiders en bedienden bij Mercedes-Benz namen vanochtend deel aan een algemene personeelsvergadering om de resultaten van de onderhandelingen te bespreken. De voorstellen zijn geen 'perfect antwoord' op alle verzuchtingen van de werknemers. Toch vindt het personeel dat er een duidelijke vooruitgang is geboekt. Het plan werd dan ook met een ruime meerderheid goedgekeurd.
16 januari 2019
Bij de Belgische activiteiten van Mercedes-Benz is er gisteren, dinsdag, een eerste actiedag geweest. "De directie heeft al het mogelijke gedaan, alleen heeft ze niet naar oplossingen gezocht", zeggen de vakbonden in gemeenschappelijk front. De bonden zijn tevreden over het verloop van de eerste actiedag.
"De directeur probeerde de werknemers te intimideren", signaleren de vakbonden. "Maar de werknemers toonden zich solidair en namen in gemeenschappelijk front deel aan de eerste actie, een staking."
Dinsdag werd de toegang bij de importeur van Mercedes-Benz geblokkeerd door tientallen werknemers. De actievoerders, die in de kou de wacht optrokken, werden genegeerd door de bedrijfsleiding. Die vond het wel nodig om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.
Massale steun van personeel
De directie kon gisteren alleen maar vaststellen dat de actie massale steun kreeg van het personeel. Ze vond er niets beters op dan jonge werknemers in te zetten om de actievoerders onder druk te zetten en om het personeel te vragen toch aan het werk te gaan, ondanks het stakingspiket.
Rond 17.00u vroeg de directie aan de werknemersvertegenwoordigers om aan tafel te komen zitten. Maar dat bleek een maat voor niets. De directie had niets anders te bieden dan ontwijkende antwoorden. "Het gebrek aan ernst was zo flagrant dat de vakbonden terugkeerden naar het piket, waar de actie voortduurde."
Vastbesloten
De houding van de directie gisteren deed meer kwaad dan goed. Meer dan ooit zijn de werknemers bij Mercedes-Benz vastbesloten om vol te houden en de mobilisatie voort te zetten. Vandaag wordt er opnieuw actie gevoerd bij de onderneming. "Wij hopen dat de directie met positieve antwoorden zal komen voor het begin van het Autosalon in Brussel", zeggen de vakbonden.