Proximus

JAN 18

Werknemers uit telecomsector solidair met collega's Proximus

proximus

"Zelfde zorgen, zelfde problematiek

Dinsdag waren wij getuige van een geslaagde actie van de werknemers van Proximus aan de hoofdzetel van hun bedrijf. Militanten van andere telecombedrijven en externe contactcenters zijn solidair met hun collega’s maar kijken met argusogen naar het verdere verloop van de besprekingen die de komende maanden zullen volgen.
In de eerste plaats hopen wij dat via “ernstige besprekingen” onze vrienden van ACV-Transcom veel jobs kunnen redden. Iedere steun die wij hen bieden daar kunnen ze op rekenen.
Maar ook LBC-NVK maakt zich zorgen want wij krijgen informatie dat de Raad Van Bestuur van Proximus plannen in onderzoek heeft waardoor er jobs in gevaar komen in externe contactcenters.
Het is vandaag niet duidelijk welke afbouw  de CEO van Proximus in gedachte heeft voor wat betreft de facilitaire contactcenters. Wij krijgen berichten uit verschillende onafhankelijke bronnen  dat men naar het buitenland wenst te gaan met een gedeelte van deze business. Zeer opmerkelijk aangezien dit fenomeen reeds verschillende jaren geleden werd uitgeprobeerd maar dat men in de sector gezien heeft dat dit niet echt “een kwalitatieve verbetering was”
Verder kunnen wij ons de vraag stellen in hoeverre een regering die zich met de slogan “Jobs Jobs Jobs” verkoopt aan de kiezers, ongegeneerd laat verleiden om in het buitenland jobcreatie te promoten terwijl er hierdoor veel jobs op de Belgische arbeidsmarkt verloren dreigen te gaan. Jobs van werknemers die vandaag de dag reeds zeer kwetsbaar zijn.
Naast de werknemers van de Contactcenters maken ook werknemers van de andere twee belangrijke telecombedrijven in België zich zorgen. De mogelijke komst van een vierde operator zorgt voor zenuwachtigheid. Wat zullen de gevolgen zijn op korte en middellange termijn voor de huidige operatoren. Niemand die het weet maar we kunnen niet ontkennen dat de Telecommarkt aan het transformeren is. De digitalisering is nog maar ingezet en Europese besluiten wegen op de resultaten van deze bedrijven. Iemand zal waarschijnlijk vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen en onze ervaring is dat het meestal niet de toppers in een bedrijf zijn die de prijs moeten betalen.
LBC-NVK is vragende partij om via gezond overleg te zoeken naar oplossingen ten voordele van de werknemers en de tewerkstelling in onze regio. Vandaag hebben wij de indruk dat wij voor raden van bestuur en sommige beleidsvoerders een deel van het probleem zijn maar wij zijn ervan overtuigd dat wij via correct overleg een onderdeel van de oplossing van het probleem kunnen zijn.
Wordt vervolgd...
Robert Veekman
Vakbondsverantwoordelijke LBC-NVK