Gehandicaptenzorg eist meer centen

FEB 21

Gehandicaptenzorg verdedigt rechten gebruikers en eist meer centen

vrouwendag
Actie op vrijdag 22 februari in Brussel
De werknemers uit de gehandicaptenzorg voeren morgen, vrijdag, actie in Brussel. Ze wijzen op de problemen met de ‘rugzakfinanciering’ en houden hun hart vast. Dit systeem dreigt namelijk ook te worden gelanceerd voor kinderen en jongeren met een handicap. “Als we een degelijke zorg willen garanderen, moeten er meer centen op tafel komen”, onderstreept Fatiha Dahmani van de vakbond LBC-NVK. “En de al bestaande vorm van rugzakfinanciering moet zeker worden geëvalueerd.”
Voor volwassenen met een handicap bestaat sinds 1 januari 2017 een systeem van ‘persoonsvolgende financiering’. ‘Rugzakfinanciering’ wordt soms ook gezegd. Bedoeling is dat de ‘gebruiker’ de kans krijgt om de regie over de zorg zelf in handen te nemen. Het budget in de rugzak zou moeten inspelen op de zorgvraag zodat elke gebruiker zorg op maat krijgt.
“Maar de werkelijkheid is anders”, weet Fatiha Dahmani. “Echte zorg op maat kost namelijk geld. Geld dat de Vlaamse overheid niet extra wil investeren. Nochtans weet de overheid maar al te goed dat er een groot personeelstekort is en dat de zorgvraag van heel veel gebruikers groter en complexer is geworden.”
Voor de Vlaamse overheid bestaat de oplossing erin om ‘de kostendrijvers aan te pakken’. Zo wordt de psychosociale begeleiding beperkt tot maximum 2 keer per week. Geen zorg op maat dus voor een gebruiker die méér nodig heeft. Het rugzakje wordt verkleind. Gevolg: ofwel riskeert de begeleider zijn of haar job te verliezen omdat de organisatie minder inkomsten heeft, ofwel raakt hij /zij psychosociaal belast omdat hij / zij veel liever de juiste zorg geeft.
Centen worden verschoven
Dahmani: “Vroegere besparingen leidden al tot personeelstekorten. Hierdoor zijn de budgetten van gebruikers ongelijk. De overheid denkt dit dan weer op te lossen door centen af te pakken van personen met rugzakjes die correcter zijn en die door te geven aan degenen met een groot tekort. De betrokken voorzieningen moeten wel beloven om de bestaande zorg te blijven verstrekken, ook al verminderen hun inkomsten.”
“Organisaties en gebruikers worden ook tegen elkaar uitgespeeld. De lat voor een correcte financiering wordt lager gelegd. De werkdruk voor de werknemers neemt toe. Alsof de sector verantwoordelijk is voor de tekorten en de gebrekkige financiering.”
Lege plaatsen in voorzieningen geraken niet of niet gauw genoeg ingevuld omdat er niet genoeg rugzakjes zijn. Nochtans wachten duizenden mensen op hulp, zonder te weten wanneer ze aan de beurt zijn.
“Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, is de Vlaamse regering nu van plan om ook voor kinderen en jongeren met een handicap de rugzakfinanciering in te voeren”, zucht Dahmani. “Maar dat is nóg moeilijker dan bij volwassenen. De zorgnood is van heel wat factoren afhankelijk en daardoor heel wisselend.”
Ouders zijn moe-gezorgd
“Met een rugzakfinanciering zullen de ouders, de organisaties en het personeel telkens nieuwe inschalingen, nieuw budgetberekeningen en nieuwe zorgtrajecten moeten doorlopen. Wanneer heel dat proces doorlopen is, zal de zorgvraag waarschijnlijk al weer zijn veranderd. Bovendien zijn heel wat ouders moe-gezorgd. Zij vragen geen budget maar professionele hulp en zorg.”
De sector komt op straat om aan de huidige Vlaamse overheid een sterke boodschap te geven en om de volgende regering duidelijk te verwittigen. Er moet worden geïnvesteerd in de sector zodat elk kind, jongere en volwassen persoon met een handicap de juiste zorg krijgt.
De vakbond LBC-NVK eist ook een grondige evaluatie van de rugzakfinanciering. Tekorten in de sector moeten met extra middelen worden rechtgetrokken. Collectief georganiseerde zorg voor kinderen en jongeren heeft geen rugzakjes nodig. Ook hier is er een gebrek aan financiering. Een correcte financiering van alle ondersteuningsvormen maakt echte zorg op maat mogelijk.
De LBC-NVK wil kleinere leefgroepen zodat elk kind en elke jongere de juiste zorg krijgen en zodat de agressieproblemen effectief kunnen worden aangepakt. De sector vraagt extra middelen om genoeg tijd te kunnen uittrekken voor aangepaste gezinsbegeleidingen en zorgtrajecten.
Hoe verloopt de actie?
Op 22 februari 2019 om 10.30u aan het Noordstation in Brussel. Er worden ruim 2.000 betogers verwacht. De actievoerders trekken naar de Vlaamse regering aan het Martelarenplein. Werknemers en gebruikers getuigen over hun ervaringen.