Acties bij Coca Cola

APR 26

Agressieve opstelling Coca-Cola zet werknemers aan tot actie

coca cola
Bij Coca-Cola in Anderlecht voeren werknemers en vakbonden actie op maandag 29 april. Ze krijgen hierbij steun van de Europese vakbondskoepel EFFAT. “De maat is vol”, zeggen de vakbonden in gemeenschappelijk front. “Coca-Cola doet niets anders dan onophoudelijk banen schrappen. Langdurige onderhandelingen over een Europese ondernemingsraad hebben nog altijd geen bevredigend resultaat opgeleverd.”
In 2016 werd de structuur Coca-Cola European Partners (CCEP) opgericht. Sindsdien zijn al meer dan 2.500 banen verloren gegaan, zowat 10% van het totale personeelsbestand van CCEP bij de start. De onderneming eist ook voortdurend extra flexibiliteit van het personeel. “De onderneming schept graag op over haar ecologisch en sociaal engagement, maar in de praktijk draait alles rond het belang van de aandeelhouders”, zeggen de bonden. “Om recorddividenden te kunnen uitkeren worden veranderingen doorgevoerd zonder wakker te liggen van de gevolgen voor werknemers, hun families, hele gemeenschappen.”
Pogingen van werknemersvertegenwoordigers en bonden om gehoor te vinden bij de directie leveren niets op, behalve een dovemansgesprek. “Wij zouden erg graag een goed draaiende Europese ondernemingsraad creëren maar dat project schiet niet op ondanks onderhandelingen die nu al bijna drie jaar lang aanslepen.”
Onprofessionele directie
De werknemersvertegenwoordigers worden geconfronteerd met een directie die zich agressief en onprofessioneel opstelt. “CCEP wil alleen een Europese ondernemingsraad met een beperkte, zwakke rol. We krijgen geen goede onderhandelingen, wel intimidatie vanwege de top.”
De bonden vragen een sterke Europese ondernemingsraad die werk maakt van een permanente constructieve dialoog en die in een vroeg stadium wordt geraadpleegd over mogelijke maatregelen. Dit wil zeggen: nog voor er beslissingen worden genomen!
De bonden willen ook dat de Europese vakbondskoepel EFFAT bij de gevraagde Europese ondernemingsraad wordt betrokken. “De directie wijst die vraag af maar er is geen goede reden om EFFAT uit te sluiten”, luidt het.
Eisen
De vakbonden, aangesloten bij EFFAT, willen dat Coca-Cola European Partners (CCEP) ophoudt met het schrappen van jobs en de eindeloze vragen naar ‘meer flexibiliteit’.
De werknemers moeten voorrang krijgen op de winst; het gaat niet op om alleen te focussen op de belangen van de aandeelhouders. Alle werknemers horen het respect te krijgen dat ze verdienen.
En de onderhandelingen over een Europese ondernemingsraad moeten – eindelijk – op een constructieve manier worden aangepakt. “Verbale agressie en onprofessioneel gedrag vanwege leden van het management willen we niet langer tolereren.” En de rol van EFFAT in het hele proces moet worden erkend.
De werknemers en hun vakbonden geven zich niet gewonnen. Ze zullen blijven actievoeren tot de directie echt rekening wil houden met hun mening en wensen.
De actie praktisch:
Onze actie vindt op maandag 29 april om 13.00 u plaats bij Coca-Cola aan de Bergensesteenweg 1424 in Anderlecht